Nu starter et internationalt samarbejde mod Fiske-kriminalitet

Nu starter et internationalt samarbejde mod Fiske-kriminalitet

Ulovligt fiskeri har globalt efterhånden nået en urimelig størrelse, med en anslået værdi af omkring 160 milliarder kroner. Så ulovligt fiskeri og omsætning af fisk, er nu ikke bare en trussel mod fiskebestandene, men i lige så høj grad en trussel mod fiskeribranchen, da det er blevet en platform for en lyssky og sort økonomi, der er blevet så international, at den ikke kender nogen grænser.

Alle er enige om, at indføre nulltolerance overfor ulovligt fiskeri, uanset hvor og når det sker. Man skal også se på hele fødekæden, i jagten på det ulovlige fiskeri, så man i sidste ende kan nå frem til bagmændene. Bagmændene er absolut det endelige mål og ikke bare nogle kriminelle fiskefartøjer og deres rederier.

Så for at være endnu mere effektive og slagkraftige, planlægges det at arbejde på tværs af styrelser og landegrænser, for at gøre kontrollen mere målrettet og effektfuld .

Det er vores nordiske broderland Norge, der har taget initiativ til det nye internationale samarbejde mod fiskerikriminalitet og som har stiftet den Nord-atlantisk fiskeriefterretning, med Storbritannien, Tyskland, Holland, Irland, Danmark, Island og selvfølgelig Norge.

Alle landene deltager i samarbejdet, som fremover skal afdække den økonomiske kriminalitet i fiskeribranchen. Det skal ske via et styrket internationalt samarbejde mellem de enkelte landes fiskeri- og toldmyndigheder samt skattemyndighederne. Hvor der udveksles informationer om alt fra ulovlig kapitalflytning og over til social dumpning indenfor fiskebranchen.