Norsk værft skal levere langline-fartøjer til Rusland

Norsk værft skal levere langline-fartøjer til Rusland

Marin Teknikk AS i Dragsund, Norge, har skrevet kontrakt om levering af fire, topmoderne langline-fartøjer til tre russiske købere. De tre virksomheder er alle store aktører indenfor russisk fiskeri med base i henholdsvis Murmansk og Arkhangelsk.

De fire fartøjer går under design-betegnelsen MT1112 XL, og er 58,6 meter lange og 13 meter brede. Selve designet er udarbejdet i tæt samarbejde med køberne, og alle fire fartøjer vil blive udstyret med top-moderne, automatiserede langline-systemer, fabrik til behandling af fisk samt stor frysekapacitet.

Skrog og motorer er optimeret med lavt forbrug af brændstof for øje og dermed minimal udledning af gasser. Marin Teknikk har tidligere høstet solide erfaringer indenfor miljøvenlige, maritime løsninger, blandt andet med offshore-fartøjer.

Fokuserer på langline

De russiske købere ønsker at fokusere på langline-fiskeri, idet denne type fiskeri af de fleste betragtes som den mest bæredygtige og mest miljøvenlige fangstmetode. Alle fire fartøjer skal efter planen fiske efter torsk og kuller i Barentshavet og Norskehavet, og der er lagt stor vægt på at udnytte alle dele af fangsten i mest mulig grad. Besætningen på hvert skib bliver på 36 personer.

De fire skibe skal bygges på Severnaya værftet i St. Petersburg over de næste tre år.

Hos Marin Teknikk AS er der stor tilfredshed med ordren, som kommer efter, at virksomheden har brugt en del ressourcer på at markedsføre sine produkter i Rusland: »Vi er meget tilfreds med at kunne underskrive disse aftaler, som vil skabe sikkerhed for arbejdspladserne hos Marin Teknikk – samt at tilføje øget aktivitet indenfor det maritime område. Det er spændende at arbejde med nye markeder og kulturer. Vores holdning er, at vi på denne måde konsoliderer vores stærke kompetencer indenfor fiskeri og maritim industri,« siger salgsdirektør Richard K. Gjerde.