Norsk krabbefisker mister 400 tejner ud for Vestkysten

Norsk krabbefisker mister 400 tejner ud for Vestkysten

Det er det norskejet krabbefartøj »Solnes«, der som andre danske snurrevodsfartøjer og krabbebåde, også har mistet grejer her i efteråret. For de norske fiskeres vedkommende, er det krabbetejner for omkring 200.000 kroner.

Trawlere forsvandt med 400 krabbetejner

Sigmund og Svein Arne Lunde fra den lille norske havneby Mandal tæt på Kristiansand i Sydnorge, har satset på krabbefiske ud for den jyske vestkyst. Men trawlere har fisket tværs gennem de norske rækker af korrekt afmærkede tejner, hvorved »Solnes« har mistet grejer i form af tejner og tovværk for mange hundredetusinde kroner.

Krabbefiskeriet i Danmark er forholdsvis nyt, skriver det norske netmedie Kystmagasinet.no, som beskriver de danske taskekrabber som flotte og meget velsmagende. De norske fiskere har investeret omkring fire millioner kroner i et ældre 18,4 meter langt fartøj, samt i krabbetejner, tov og bøjer. De har fisket siden i sommers, langs den jyske vestkyst, men har til stadighed måttet slås med både dårligt vejr og bortkomne rækker af krabbetejner på 60 stk., som for nogles vedkommende er sejlet ned og slæbt bort af andre trawlere, så meget af tiden er brugt på eftersøgning af tejnerne og genetablering.

»Vi har været heldige«, fortæller Sigmund og Svein Arne Lunde til Kystmagasinet, »at finde og ilandbringe nogle af de tabte redskaber. Men sammenlagt når vi nok op på små 400 tejner ialt, som direkte er gået til i kampens hede. Udover de ca. 200.000 kroner i tabt redsskabsværdi, skal man også huske at tillægge tiden til af afsøge og finde resterne af tejnerne og ikke mindst tiden med at genetablere det ødelagte udstyr. Ofte er tejnerne vredet skæve og skal rettes op og repareres inden de igen kan sættes ud,« forklarer en rimeligt frustreret norsk fisker sin beretning til Kystmagasinet.

Norsk mistanke mod både trawlere og bomtrawlere

Den norske fisker Sigmund vil dog ikke pege på nogen bestemt trawler, man har mistanke til, men siger istedet, at man i den senere tid i Danmark har haft fokus på flere udenlandske bomtrawlere, som man har under mistanke for at fuske med fangstrapporter samt at slå AIS´en fra, når der fiskes i områder, som myndighederne ikke skal vide noget om. Sigmund nævner videre i sin forklaring, at det ikke nødvendigvis er Hollandske bomtrawlere der kan være synderne, men sagtens også kunne være trawlere fra Belgium eller helt andre.

Istedet imødegår de norske fiskere, så vidt muligt mødet med trawlerene, ved at sætte deres tejner på hård stenet bund. En bundtype, der normalt ikke egner sig til hverken bundtrawl eller bomtrawl. Men desværre ofte uden held, for også her bliver deres grejer oversejlet. Sikkert fordi man her finder de fleste fisk, som foretrækker at opholde sig tæt på stenrev og hånd bund. Sigmund mener heller ikke at oversejling af tejnerne gøres bevidst og med vilje, men måske istedet skyldes trawlerne nu har fisket i dette område i mange år og pludseligt er der rækker med tejner, man skal forholde sig til.

De norske fiskere håber myndighederne kommer på banen

Til Kystmagasinet siger Sigmund videre, »jeg håber de danske myndigheder vil indføre reguleringer, som kan mindske antallet af konflikter mellem krabbefiskerne og trawlerne. Fiskeriet efter krabber er jo med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark, men findes der ikke snart en løsning på problemet med ødelagte tejner og udrustning, så er det ikke sikkert at dette nye fiskesegment kan udvikle sig det vækstområde som man ser det både i Norge og England, hvor der fiskes mange tusinde tons taskekrabber hvert år.

Tabte tejner fisker fortsat

De norske fiskere afviser for øjeblikket at give taskekrabbe fiskeriet op. Istedet håber de på reguleringer, hvor der gives plads til både tejne- og trawlfiskeriet. Han er dog bekymret for de tejner, der allerede er sejlet ned. For de fisker fortsat. De ligger spredt i et stort område i Nordsøen, som er svært at afsøge ordentligt. Så disse tejner fisker videre og hvis en torsk forvilder sig ind i sådan en fælde, ender den med at sulte ihjel og kan som ny agn tiltrække flere krabber og fisk, for dermed at fortsætte den dødelige spiral i det næsten uendelige,« slutter en meget ærgerlig og bekymret Sigmund.

Nordisk Krabbe Kompagni A/S

Norske Hirtramat A/S har sammen med danske Jekafish A/S etableret selskabet Nordisk Krabbe Kompagni A/S, som har bygget en krabbefabrik i Lemvig. De har kontrakt med lokale fiskere for at kunne skabe en lønsom udnyttelse af de store krabberessourser der findes ved den jyske vestkyst. Men hensynsløse trawlere har gjordt livet surt for krabbefiskerne langs den danske vestkyst, der til dato har mistet flere tusinde tejner.

Krabbefabrikken Skal producere 1500 tons

Nordisk Krabbe Kompagni A/S skal forædle 1.500 tons krabber årligt på fabrikken i Lemvig. I år er det budgetteret med en produktion på godt en tredjedel, 400 tons. Om man i Lemvig når målet, er endnu ikke afklaret. Men der er ifølge statistikken fra de danske myndigheder, landet omkring 302 tons taskekrabbe indtil nu i de danske havne. Dertil er der losset 173 tons krabber, som ikke er defineret som enten klør eller krabber. Krabbeklør opgives ikke i fiskeristatistikken.