Norge skærper nu kravene til fiske-turisterne

Norge skærper nu kravene til fiske-turisterne

Tidligere tiders knapt så restriktive krav til Norges mange fiske-turister, når du skulle have fangsterne med hjem, er nu slut og skærpes nu væsentligt.

En ny foreskrift fra de norske myndigheder, lægger op til at alle turist-fiskere skal kunne dokumenterer, at fiskeriet har været i overensstemmelse med og i regi af et registreret turist-fiskebureau, når man fremadrettet ønsker at hjemtage fangsten.

En ny APP til formålet er under udvikling i Norge.

Der er dog undtagelser for reglen, der ikke gælder for udførelser under 10 kg fisk. Derimod skærpes kravene til dokumentation, når der udføres fisk op til 20 kg. Disse norske regelsæt har virkning allerede fra 1. januar 2018. Men den planlagte APP, hvor turist-fiskerne skal kunne lagre og registrer deres fangster, når ikke at blive klar før datoen er passeret.

Derfor skal turist-fiskere, selv dokumenterer lovligheden af at udføre deres fisk, men selvfølgelig kun i de tilfælde mængden overskrider de 10 kg.

Registreringen er omfattende og den norske Told, vil kun godtage og godkende udførslen, hvis der foreligger en faktura på mængden der ønskes udført eller et tilsvarende legitimationsdokument for opholdet, udstedt til en navngiven person.

Denne legitimation skal indeholde følgende:

 • Den registrerede turist-fiskevirksomheds navn og adresse samt organisationsnummer.
 • Navn på den eller de personer som har fisket i regi af virksomheden i tidsrummet for opholdet.
 • Oplysninger om hvor mange personer opholdet gælder for
 • Den norske told accepterer en udskrift af hvad den enkelte turist-fisker har indrapporteret af fangst og den skal indeholde følgende nødvendige oplysninger:
    1. Virksomhedens navn   2. Hvem der har fisket   3. Hvor meget der er fisket   4. Dokumentet kan skrives ud ved hjemrejsen og stemples samt underskrives af virksomheden 

Desuden kræves det, at vedkommende der er navngivet i dokumentet, selv skal være tilstede, når fisken ønskes udført af Norge.