Markant fremgang for Esbjerg Havn

Markant fremgang for Esbjerg Havn

Esbjerg Havn leverer historisk driftsresultat i 2014, som dermed blev endnu et rigtig godt år for den Sydvestjyske Havn, med en omsætning på 225,1 mio. kroner og et driftsresultat inden skat og renter på 101 mio. kroner.

Et driftår præget med rekordmange skibsanløb med 5.930 skibe i havn og et øget aktivitetsniveau i vindindustrien på 44 procent i forhold til sidste regnskabsår. Samtidig har ”Roll on – Roll off” anløbene vækstet betydeligt efter Esbjerg Havn er blevet et stort knudepunkt for bilimporten. Dette sammenholdt med en støt stigende efterspørgsel efter arealer på havnen, har givet Havnen det historisk bedste resultat nogensinde.

Esbjerg Havn er på baggrund af det fantastiske resultat godt rustet til de kommende år, som ifølge havnens bestyrelse vil give udfordringer for energisektoren, pga. den faldende oliepris og dermed aktiviteterne på havnen. Havnen og virksomhederne på havnen er gennemgående robuste og konkurrencedygtige samt ikke mindst omstillingsparate, så fremtiden tegner lys, trods de lidt mørkere udsigter.

Læs årsrapporten om Esbjerg Havn her