Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mængdemæssig regulering, og det er derfor tilladt alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 50 kg lange pr. kalenderuge med virkning fra mandag den 27. april 2009.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen
Indenfor 10 % af den danske disponible mængde pighvar og herunder slethvar i Nordsøen åbnedes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer med virkning fra årets begyndelse. Reguleringen af dette fiskeri ændres nu således, at det er tilladt alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 3.000 kg pighvar herunder slethvar pr. halve kalendermåned med virkning fra fredag den 1. maj 2009.