L 47 ”Camilla” tæt på at opfiske årets kvoteandel af tobis

Skibet indledte først tobissæsonen 15. april. Derefter fulgte tekniske problemer – alligevel er det snart slut for i år.

Torsdag morgen afsejlede Thyborøn kutteren L 47 ”Camilla” ud af havnen, på vej mod det, skipper Kim Johansen frygter, bliver årets sidste rejse efter tobis.

”Med 8,8 promille af den danske andel af en samlet EU kvote på blot 272.000 tons, kommer man ikke langt” resonerer han: ”Sidste år fangede vi hen ved 5000 tons. Min egen kvote udgjorde 28-2900 tons og jeg lejede yderligere 2.000 tons”.

I år vendes det hele på hovedet; ”Min kvote bliver øjensynlig under 1800 tons – det svarer til 3 rejser – og når kvoten er lille, er det selvfølgelig heller ikke muligt at leje af andre, for de skal jo selv bruge fisken”.

Den 55 årige skipper forklarer, at hans økonomiske situation umiddelbart ikke er truet af den lave tobiskvote, men han er bitter over ”systemet”, som han opfatter som værende ude af trit med virkeligheden. I år oplever fiskerne der er mange tobis, alligevel sættes kvoten på et lavt niveau. ”Sidste år var masser af sperling, men det fiskeri blev stoppet på grund af bifangst af hvilling. Min seneste fangstrejste med sperling indeholdt blot 0,24% bifangst. Alligevel stoppes fiskeriet – det er jo vanvittigt”.

Kim Johansen har taget kontakt til det konservative folketingsmedlem Tage Leegaard fra Snedsted, som bl.a. er medlem af Folketingets udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri. Kim Johansen håber, at han igennem dialogen med Tage Leegaard kan få fornyet politisk bevågenhed omkring industrifiskeriets problemer.