Kristian Pihl Lorentzsen, Venstres trafikordfører har besøgt Hirtshals Havn.

Kristian Pihl Lorentzsen, Venstres trafikordfører har besøgt Hirtshals Havn.

Havnen havde inviteret venstremanden på besøg for en gennemgang af de trafikale og transport mæssige samt logistik udfordringer Hirtshals Havn står overfor samt at give politikeren et indblik i havnens betydelige vækst.
En vækst der ifølge administrerende direktør for Hirtshals Havn Jens K. Jensen, ”presser vores infrastruktur til grænsen og samtidig med et stærkt stigende aktivitetsniveau gør det nødvendigt at tilpasse havnens tilkørselsveje. Det er presserende at adskille trafikken til de to færgeterminaler og løsningen her er en omfartsvej fra Hirtshals Transport Center til Nordsø Terminalen.

Med under besøget var repræsentanter fra rederierne i Hirtshals samt Hirtshals Transport Center og Havnens bestyrelse, som under besøget havde lejlighed til at fremlægge og diskuterer nogle af de udfordringer Havnen står overfor.

Nogle af de ideer som blev fremlagt under mødet, var etableringen af en godsbane terminal, som skal kunne tage 600 meter lange togstammer, således motorvejsnettet ned gennem Jylland kan blive aflastet

Et centralt punkt på dagsorden under Kristian Pihl Lorentzens besøg var optagelsen af Hirtshals Havn i EU’s TEN-T centrale transportnetværk. TEN-T er EU’s plan for fremtidig udvikling af transportkorridorer i Europa, og alle prioriterede korridorer og knudepunkter vil ligge i det centrale transportnetværk, hvor 90% af EU’s medfinansiering til infrastruktur vil være placeret. Jyllandskorridoren mellem Norge og Europa spiller en væsentligt rolle her, idet den er afgørende for en fortsat effektiv godstransport i Nordeuropa.

Kristian Pihl Lorentzen gav udtryk for, at der indtil nu har været for lidt fokus på Jyllandskorridoren. Politikerne i København skal informeres om mængden og betydningen af transporten mellem Norge og Europa gennem Jylland, og havnene skal hjælpe til at give dem den viden. Hvad angår statslige investeringer i havnene, så gav Kristian Pihl Lorentzen udtryk for, at konkurrence mellem havnene er sundt, så længe det ikke sker for skatteydernes penge – havnens skal finde deres egne nicher og arbejde ud fra dem.

Hirtshals Havn har over de seneste år oplevet en udvikling, der overstiger alle forventninger. Det har derfor været nødvendigt at fremrykke fremtidige udvidelsesplaner. Hirtshals Havn har siden 2001 investeret over 400 mio. kr. i udvidelser og forbedret infrastruktur, og det er nu nødvendigt med yderligere investeringer i baglands infrastrukturen for at kunne modsvare den øgede mængde trafik og aktiviteter på havnens område.

Kilde: Hirtshals Havn
FiskerForum.com