Kravet om på- og afmønstringer fjernet for fiskerne

Kravet om på- og afmønstringer fjernet for fiskerne

Det er Søfartsstyrelsen der pr. 1. januar 2017 har fjernet den obligatoriske indberetning af på- og afmønstringer, som også har været gældende for danske fiskeskibe over 45 meter.

Med den nye digitale løsning bortfalder behovet for rederiernes indberetning af på- og afmønstringer af de søfarende.

Søfartsstyrelsen digitaliserer de søfarendes fartstid, så nu kan de søfarende selv digitalt styre og indberette deres fartstid. Den digitale fartstid er det første skridt henimod, at det bliver lettere for de søfarende at søge om beviser, holde styr på fartstiden og få adgang til oplysninger digitalt.

»Den nye løsning gør det nemt og hurtigt for den søfarende selv at indtaste sin fartstid, inden ansøgning om bevis. Du kan bl.a. selv se, om du har sejlet nok til at få fornyet dine beviser, ligesom du selv kan hente en opgørelse over al din fartstid, hvis du f.eks. skal bruge den i forhold til din arbejdsgiver,« påpeger Kontorchef Rasmus Høy Thomsen fra Søfartsstyrelsen.

Digitale blanketter giver fordele

Desuden har Søfartsstyrelsen digitaliseret en lang række maritime blanketter. Du behøver derfor ikke længere indsende papirblanketter til fx erklæring om egenkontrol af dit fiskeskib eller ansøgning om fornyelse af certifikater til lodser. Der er også mulighed for at slette dit fritidsskib via digital blanket, hvis det ikke er pantsat.

Fartstid

Log in sker på »Min side« ved brug af NemID.

Hvis du har brug for hjælp til systemet, har Søfartsstyrelsen udarbejdet en række vejledninger både i video og på papir.

Blanketter

Send digitale blanketter via hjemmesiden Virk.dk