KonsumFisk modtager Thyborøn Havn´s initiativpris 2017

KonsumFisk modtager Thyborøn Havn´s initiativpris 2017

Årets prismodtager er samarbejdet på de tre Vestkysthavne, Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande om »Konsumfisk.dk« og prisen retter sig specielt mod initiativet »Kend din fisker«.

En meget væsentlig del af erhvervet omkring Thyborøn Havn er knyttet til fiskeriet, det er så at sige en helt grundlæggende del af Thyborøn Havns DNA.

De tre vestkysthavne, fiskeriauktionen i de tre havne, fiskeriforeningerne og andre aktører omkring konsumfiskeriet etablerede for flere år siden »Konsumfisk«, som en platform for at øge kendskabet til kvalitetsfisk fra de tre havne. Et samarbejde som har fungeret rigtigt godt gennem mange år.

I 2016 og 17 igangsatte konsumfisk en større satsning, der skulle bringe kendskabet til fisken og ikke mindst til fiskerne fra Vestkysten, og deres daglige seriøse indsats for at levere kvalitetsfisk, ud til en endnu bredere kreds af opkøbere, detailhandlere og ikke mindst til forbrugerne.

Initiativet har fået titlen »Kend din fisker«, med oplysninger om fisken, videoer af aktive og dygtige fiskere fra de tre havne og med mål om at være med til at producere en dokumentarserie om fiskeriet, der bl.a. kommer på TV Midt Vest i 2018.

De profilvideoer, der indtil videre er publiceret på »Kend din fisker´s« facebookside er indtil videre blevet vist op mod 42.000 gang, hvilket er endog særdeles imponerende. Det er der ikke mange, der opnår.

Priskomitéen var derfor ikke i tvivl om, at Konsumfisk og »Kend din fisker« er et at de væsentligste initiativer i de senere år, der kan gøre fiskeriet ikke kun fra Thyborøn men fra alle de tre havne på Vestkysten kendt for det man er: »Seriøse, miljøbevidste og kvalitetsbevidste leverandører af fisk til konsummarkedet i hele Europa«.

Thyborøn havn´s direktør, Jesper Holt Jensen, udtaler i forbindelse med prisuddelingen: »Hverken jeg eller priskomitéen var i tvivl om, at Konsumfisk er en særdeles værdig modtager af Thyborøn Havns initiativpris i 2017 for netop »Kend din fisker«. Initiativet giver et nutidigt og nuanceret billede af konsumfiskeriet i de tre havne og bidrager til at tegne det rigtige billede af dansk fiskeri.«

Det er 16. gang Thyborøn havn uddeler initiativprisen. De tidligere modtagere af prisen er:

Initiativprisen for 2002

Den første prismodtager var Thyborøn Fiskeauktion a/s v. bestyrelsesformand Anton Lilleøre og direktør/auktionsmester Sten Rønn Steen, som i 2002 modtog prisen for indførelsen af Danmarks første internetauktion.

Initiativprisen for 2003

Den anden prismodtager var Michael Bork, der allerede som 20 årig købte L 66 MARIA BORK, og etablerede sig med sit første fartøj som selvstændig fisker.

Initiativprisen for 2004

Som tredje prismodtager blev Michael Lodahl i 2004 valgt for den dynamik, han viser i de mange projekter, han er drivkraften bag.

Initiativprisen for 2005

I 2005 var modtageren Anders Olesen for etableringen af virksomheden Wellfish, som han driver samtidigt med aktiviteterne i Fiskehallen i Den Røde Hal.

Initiativprisen for 2006

Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, modtog prisen i 2006. Selskabet er etableret for at opkøbe fiskefartøjer med tilhørende rettigheder, kvoter og havdage til gavn for deltagerne i Fiskeripuljen Thyborøn.

Initiativprisen for 2007

I 2007 var prismodtagen Knud Erik Abildtrup, Thyborøn NordsøRal a/s. Prisen blev givet for Knud Eriks energiske udvikling af Thyborøn NordsøRal og hans betydning som foregangsmand for hele grusområdet i Thyborøn.

Initiativprisen for 2008

Prisen gik i 2008 til Fiskeriskolen i Thyborøn, for den positive udvikling af uddannelsen og sit bidrag til at forme fremtidens fiskere.

Initiativprisen for 2009

I 2009 fik Thyborøn Skibssmedie som anerkendelse for virksomhedens evne til at produktudvikle i et godt samspil

med virksomhedens kunder og førende eksperter. Senest er det igen lykkedes med virksomhedens succesfulde flydeskovle.

Initiativprisen for 2010

Thyborøn Invest løb med prisen i 2010 som anerkendelse for virksomhedens opførelse af fryselager og lagerhal på Langholmkaj, og investering i lokaler til virksomheden DFPI A/S.

Initiativprisen for 2011

Kenneth Smed fik i 2011 prisen. Prisen tildeles Kenneth Smed for hans udvidelse af Smed Marine Service med smedeværk-stedet Skaarup & Salskov i Thyborøn.

Initiativprisen for 2012

I 2012 blev prisen givet til John Anker H. Larsen for etablering af ”rederiet” med fartøjerne L 227 Grethe Hviid, L 229 Lykke Hametner, L 228 Susanita, S 229 Maria Hametner

Initiativprisen for 2013

I 2013 gik prisen til Beddinghavnens Baadelaug for den flotte hoved- istandsættelse og udvidelse af området i Beddingshavnen. Herunder den entusiasme og det gode samarbejde, der har været omkring projektet, samt den store indsats, der er ydet af bestyrelse, byggeudvalg og ikke mindst frivillige medhjælpere.

Initiativprisen for 2014

I 2014 gik prisen til Henning Kjeldsen for etablering af Thyborøn Trawlbinderi på Thyborøn Havn, samt for tillid og loyalitet overfor havnes servicevirksomheder ved nybygning og ombygninger af fartøjer

Initiativprisen for 2015

I 2015 gik prisen til L232 Tove Kynde og fiskeskipperne Martin Kynde og Tamme Bolt for initiativet til som ung fisker at etablere sig med eget fartøj og som etableret fisker at investere i at hjælpe en ny generation af fiskere i gang.

Initiativprisen for 2016

I 2016 var prismodtageren Thyborøn Shipyard og de to moderselskaber Kynde & Toft og Thyborøn Skibs & Motor. Prisen tildeles for ”Initiativet til etablering af flydedokfaciliteter i Thyborøn Havn”