Hvide Sande Havn som primus motor

Hvide Sande Havn som primus motor

Hvide Sande Havn gennemgår en kæmpe forvandling i øjeblikket
En meget aktiv initiativgruppe bestående af 3 firmaer på havnen og havneadministrationen, opfordrer sammen med Erhvervssamvirke Vest til udvidet samarbejde om de forestående udfordringer som havnen kommer i.

Samarbejdspartnerne søger den brede tilslutning og og de 3 virksomheder har som en start – på eget initiativ – etableret et stevedoreselskab, under navnet Hvide Sande Supply. Firmaet har netop ansat en projektleder til at varetage opgaverne som toldbehandling og deklarering, når skibe ankommer til havnen. Ligeledes står supplyfirmaet for den administrative del, som en service der tilbydes de nyankommne, ved den første kontakt ved molen.

Tirsdag den 20. september indbydes til informationsmøde om ”Hvide Sande Service Group”, som det nye samarbejde benævnes. Man håber på mange deltagere fra de omkringliggende erhvervsvirksomheder, som sammen skal drøfte perspektiverne i de nye forretningsområder. Formålet er at danne et bredt netværk af firmaer med tilknytning til havnen. Der er lagt op til stiftende generalforsamling den 10. oktober 2011.

De nye forretningsområder er service med proviantering og bunker af olie. Installatører til de forskellige opgaver der måtte komme og godsbehandlere til de mængder gods der ankommer eller losses. Det kan også være turistinteresser på havnen hvor man kigger på overnatnings muligheder og faciliteter til bespisning samt catering og opgaver ifbm. servicering af de forventede vindmølleparker som planlægges i Nordsøen for tiden.

Arbejdet på havnen, med de to store entrepriser med sandflytningen af ca. 1,2 millioner m3 sand, afsluttes sidst i september 2011. Sandpumperne, som har pumpet på sødelen, er foran tidsplanen med en 2 til 3 uger. Denne kapacitet er flyttet ind på landdelen, for at udligne det lille efterslæb, der har været her. Herved forventes begge projekter at blive afsluttet samtidig.

Molerne er lidt forsinket i henhold til planen. Havnen har som bygherre kontrakt på at den skal være afsluttet næste år i oktober måned. Entreprenørens egen målsætning mht. nordmolen havde været at blive færdig i år. Men dårligt vejr har forsinket byggeriet en del. Det kan stadigvæk nås, hvis vi får godt vejr indtil jul. Projektet her har en lidt længere tidsfrist at løbe på, men forventes færdigt i oktober 2012.

Vesthavnen er gået ind i den afgørende fase, hvor man går fra skitseprojekt, som alle godkendelser er indhentet på, over i detailprojekteringen. Området ved den gamle støbeplads bliver gjort klar med 2 – 3 HA og bliver jævnet og opbygget til tilstrækkelig bæreevne. Pladsen klargøres og byggemodnes med kloakering, forsyning mv. De nye havnearealer kan bruges til udendørs lager eller til etablering af nye virksomheder. Derudover anlægges en 30 – 40 meter bred kajgade med fast belægning helt ud til de 150 meter kajplads. Der forventes en vanddybde i den nye Vesthavn på ca. 7 meter.

Sidst i september går man i gang med at støbe soklerne til de 3 vind møller, der skal sættes op på nordsiden. Der er ganske vist tale om Vestas offshore møller af typen V112, men møllerne opsættes på havneområdet som ”landbaserede havmøller”. Der anlægges ny adgangsvej og sti for offentlighedens adgang til havet samt parkeringsplads til 50 biler.

Sydstranden etableres med børnevenlig og handicapegnet strand mellem den gamle og den nye sydmole. Endvidere anlægges der på den nye sydmole 2 stk. launch broer med trapper mod syd, til den mere aktion præget søsport som surfing, således adgangen fra moleanlægget bliver nemmere. Adgangsvejen på sydmolen bliver 4 mtr. bred og giver en unik mulighed for de mange lystfiskere, til at komme lidt længere ud på havet ad den 700 mtr. lange mole.

Havnen har med store informationstavler og plakater samt etableringen af informationscentret på sydsiden, aktivt fået vendt en forventelig negativ holdning til havneudvidelsen til en positiv markedsføring af samme. Havneudvidelsen er et tilløbsstykke på linie med andre turistattraktioner i området. Et helt bevist og succesfuldt valg fra Havnens side.