Historisk godt resultat for Norske Sølvtrans.

Historisk godt resultat for Norske Sølvtrans.

Med 96% i beskæftigelsesgrad, sikrer Sølvtrans det bedste år nogensinde i firmaets historie. Fremtiden ser fornuftig ud for selskaberne.
Driftsindtægterne var på 72,3 millioner NOK i fjerde kvartal 2011, det er en øgning på 12 % fra 64,6 millioner NOK i samme kvartal 2010.

”Vi havde 100% beskæftigelse på vores kontraktbåde, i hele 4. kvartal 201, som indikerer en yderst effektiv drift”, fortæller administrerende direktør for Sølvtrans Roger Halsebakk, og fortsætter,”denne kosteffektive drift, har medført et rekordhøjt driftsresultat før af- og nedskrivninger (Ebitda) på 39,3 millioner NOK mod 15,6 millioner NOK i tilsvarende periode i 2010.

Halsebakk fortæller, ”Vi kommer fortsat til at arbejde hårdt på at opretholde den høje beskæftigelse og den kosteffektive drift. Vi opnåede for hele 2011 en samlet driftsindtægt på 264,8 millioner NOK mod 254,0 millioner NOK i 2010. Vi har i perioden reduceret driftsomkostningerne fra 169,1 millioner NOK i 2010 til 137,0 millioner NOK i 2011. Gevinsten her er et rekordhøjt Ebitda for hele 2011 på 127,7 millioner NOK, sammenlignet med 84,9 millioner NOK i 2010, hvor der ligeledes var indregnet gevinsten fra vores salg af båden Ronja”.

Efter udløbet af perioden har selskabet genforhandlet og forlænget kontrakten med The Scottish Salmon Company for Ronja Viking for yderligere 2 år, samt indgået en ny aftale om at Scottish Salmon Company skal leje Ronja Nordic i syv måneder. Sidstnævnte fartøj fritstilles midlertidig fra en kontrakt med Marine Harvest. Selskabet har i tillæg netop vedtaget at reetablere driften i Chile, efter indgåelse af de to nye kontrakter for fartøjerne Frøhav og Frøfisk.

Transporten af laks og ørred er positive, da forventningerne til den globale vækst er tilstede. Ligeledes regner man med at efterspørgslen efter ”lukket og sikker teknologi” transport af levende fisk, vil stige pga. risikoen for lakselus og smittespredning.