Grønlandske organisationer advarer mod ny fiskerilov

Grønlandske organisationer advarer mod ny fiskerilov

Det vil være en bombe under den grønlandske økonomi, hvis forslaget til et nyt kvotesystem under den kommende fiskerilov bliver stemt igennem, mener fiskeriorganisationerne KNAPK, GE og SIK.

De grønlandske organisationer er normalt langt fra enige, skriver den grønlandske avis Sermitsiaq, de repræsenterer så forskellige interesser som fangerene på Grønland og de store fiskerikoncerner samt medarbejdere på fiskefabrikkerne og her deles vandene ofte med meget store meningsforskelle.

Men i en sjælden set enighed, danner de tre organisationer nu fælles front mod dele af forslaget til en ny grønlandsk fiskerilov. Selvom forslaget til en ny fiskerilov endnu ikke er offentliggjort, har dele af planen allerede skabt en frygt for at en vedtagelse vil medfører et tab på ikke mindre end 100 millioner kroner. Alene udfra oplysningerne om at rejekvoter skal tilbagekaldes og herefter deles ud på ny. Netop dette er de tre organisationer meget bekymret for.

De tre organisationer peger endvidere på, at det grønlandske fiskeri, direkte bidrager omkring 1 milliard kroner til de offentlige kasser og et kvotesystem, skal efter organisationernes overbevisning tilgodese størst muligt afkast til samfundet. Hvilket også bekræftes af selvstyrets egne konsulenter, der forudser at et nyt kvotesystem, kan have en negativ effekt på de offentlige kasser på næsten 100 millioner kroner.

Derfor mener formændene for henholdsvis KNAPK, SIK og GE at det er et farligt forslag, der i yderste konsekvens vil blive en bombe under grønlandsk største erhvervssucces nogensinde. Organisationerne har derfor varslet en analyse af konsekvenserne af et eventuelt nyt kvotesystem. Resultaterne fra denne undersøgelse, vil blive præsenteret på et seminar for det grønlandske hjemmestyre (Naalakkersuisut) inden loven skal til behandling.