Grønlandsk valgkamp: Fiskeri-millioner flyttes til dansk beskatning

Grønlandsk valgkamp: Fiskeri-millioner flyttes til dansk beskatning

I valgkampen fyger det med påstande om flytbare millioner, og i de sidste dage op til valget tirsdag den 24. april 2018, er påstandene blevet mere og mere farverige.

En fiskeriekspert er nu på banen med at overskuddet i fiskeriet kan flyttes fuldt ud lovligt. Han vurderer, at overskud på flere hundrede millioner kroner i fiskeriet, muligvis kan flyttes uden beskatning i Grønland til fuld beskatning i Danmark og at dennee praksis er fuldt lovlig. Dette afvises dog af en bestyrelsesformand i fiskeriet. Nyheden på Knr.gl, som du kan læse her, har da også fået overskriften »Overskud i fiskeriet kan flyttes fuldt lovligt.« Flere politikere har i løbet af valgkampen, været ud med påstande om, at man kan hente store summer i fiskeriet. Indtægter der i givet fald, kunne være en hjælp til Grønland, når et selvstændigt Grønland skulle finansieres. Eksperter har et stykke hen ad vejen givet politikerne ret, men i spørgsmålet om hvor store summer der kan hentes, er det langt fra nok til at kunne erstatte det milliardstore bloktilskud som Grønland modtager hvert år. Overskud flyttes til lavere selskabsskat i Danmark Lektor ved Københavns Universits Fødevare- og Ressourceøkonomi Max Nielsen udtaler, »Det er en mulighed, at det sker, fordi den danske selskabsskat er lavere end den grønlandske,«som svar på spørgsmålet om hvorvidt Grønland bliver snydt i fiskeriet. Lektoren beskæftiger sig med fiskeriøkonomi, og han stod tilbage i 2016 bag en omfattende rapport om værdikæder i den grønlandske fiskerisektor. Ligeledes har han udtalt sig om emnet til journalist Martin Breums bog – Hvis Grønland river sig løs. En praksis der er fuldt lovlig, når fiskeriselskaberne handler med sig selv over landegrænsen, hvilket ifølge Max Nielsen er et fænomen der foregår overalt i verden. Her flyttes overskud flittigt hen til lavere beskatning i andet land. Hvor stor et beløb der muligvis flyttes ud af Grønland, kan lektoren fra Københavns Universitet dog ikke sætte et præcist tal på. Dog afviser han, at der skulle være tale om milliardbeløb. En løsning kunne være, når politikerne fattes penge til landskassen, at de enten undersøger problemets størrelse eller blot hæver afgifterne i fiskeriet, så de dermed får en større andel. Bestyrelsesformand for Grønlands største fiskeriselskab Henrik Leth afviser at have flyttet overskud ud af landet. Overfor KNR siger formanden, »Nej, vi flytter ingen penge ud af landet. Vi sælger nogle varer til vores egne selskaber i Danmark, og den fortjeneste, der må være der, den er relativt beskeden,« understreger Henrik Leth og henviser til at der jo er omkostninger forbundet med behandling af vare i Danmark. Omkostninger der dækker over at varene ligger på frysehus, de skal transporteres med RAL, hvilket heller ikke er gratis. Endvidere er der ifølge bestyrelsesformanden omkostninger fra lagret til kunden. Det er bare ikke sådan at der ligger en kæmpe sum penge et sted og venter, for der er jo omkosninger ved det også.