Grønland: Biologer løfter nu en advarende finger om hellefiskeriet
Jollefiskerne har fået endnu et kvote-løft

Grønland: Biologer løfter nu en advarende finger om hellefiskeriet

Det er biolog Rasmus Nygaard fra det grønlandske Naturinstitut, der ikke mener man kan blive ved med at fiske hellefisk i Disko Bugten, i samme omfang som tidligere. Femten års fiskeri, har sat sit præg og fjernet de store samt ældre fisk fra bestanden og efterladt få og meget yngre fisk tilbage.

»Hellefisken når ikke at vokse sig store, før de bliver fisket op af,« fortæller biologen til den grønlandske avis KNR. Han er ikke blandt dem der løfter armene så meget. Og slet ikke i samme udtrækning som de grønlandske jollefiskere, der netop nu kan glæde sig over en større kvote på hellefisk i Disko Bugten.

Jollefiskerne har fået endnu et kvote-løft
Netop som det så værst og sortest ud, hvor der var udsigt til at fiskerne i løbet af denne uge ville løbe tør for kvote på hellefisken. Kom der en feberredning i sidste sekund, fra den grønlandske lovgivende forsamling, Naalakkersuisut. Som gik ind med en beslutning om at hæve kvoten, så der fortsat kan fanges hellefisk i bugten.

Men rådgivningen med biolog Rasmus Nygaard, mener ikke at fiskeriet af 8.000 tons hellefisk hvert år kan bære i fremtiden og man har derfor anbefalet en lavere kvote næste år, for at genopbygge bestanden så man kan få flere ældre og større hellefisk tilbage i bestanden igen.

Kvoten for det kystnært grønlandske fiskeri efter hellefisk hæves med 2.400 tons til en samlet kvote på 10.580 tons. Den samlede biologiske rådgivning for Disko Bugten er på omkring det halve 5.120 tons. Med denne forhøjelse kan fiskerne se frem til yderligere at kunne fange 1.373 tons hellefisk resten af året i Disko Bugten.

Men fangsten af hellefisk bliver mindre og mindre, år for år
I 2018 viste biologernes undersøgelse af hellefisken, at det var de mindste nogensinde fanget i Disko Bugt, netop fordi fisken ikke når at vokse sig store, inden jollefiskerne har fanget dem og ilandbragt dem. Det er en udvikling, som Rasmus Nygaard ser på med større og større bekymring og som et resultat heraf, ser man gennemsnitsstørrelsen falde tilsvarende. Så dette års landinger er helt på niveau med resultatet fra 2018. Hvilket også forudsiges af biologerne, der ikke mener den nye kvote for i år på hellefisk, er mulig at fiske op, inden vi forlader 2019. Den samlede mængde af hellefisk for fartøjer og joller er på omkring 6.000 tons, hvilket svarer til niveauet i 2018, hvor de ifølge biologen endte på 8.400 tons.