FSK udsender nyhedsbrev

FSK udsender nyhedsbrev

Max Christensen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri udsender foreningens første nyhedsbrev, som kan læses her:

Nyhedsbrev Januar 2016

Nye kvoter og katastrofen i Østersøen

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udsendte kort før jul en pressemeddelelse, der fortalte, at værdien af danske fiskeres landinger forventes at vokse med 230 millioner i 2016. Øgede kvoter på tunge i Kattegat/ Skagerrak, øgede torskekvoter i Skagerrak og Nordsøen, og en stigning i rødspættekvoten i Skagerrak, er alle stigninger, der kan komme kystfiskerne til gode.

Men hvad ministeren glemte i sin pressemeddelelse, er, at den markante nedgang i torskekvoten i Østersøen på 20 procent samt lukningen af fiskeriet i den vestlige Østersø fra midten af februar til slutningen af marts er en katastrofe for de mindre fartøjer, der ikke har mulighed for at flytte fiskeriet andre steder hen.

FSK har arbejdet og arbejder hårdt på at reglerne lempes for garnfiskerne. Som minimum mener FSK, at det bør være muligt, at fiske med store masker (efter søer). Vi ved, at danske embedsfolk har rettet henvendelse til Kommissionen for at lukningen ikke skulle gælde i de lavere områder i den vestlige Østersø (0R11;20 meter). Men situationen er stadig uafklaret, og FSK er i fortsat dialog med styrelsen om sagen.

FSK har modtaget midler fra Velux og Villum Fondene

FSK har sammen Fiskerikajen og WWF Verdensnaturfonden modtaget 7,7 millioner kroner fra Villum Fonden og Velux Fonden til et treårigt projekt, der har til formål, at fremme det naturskånsomme kystfiskeri.

Der er tale om et partnerskab, hvor hver partner har ansvar for sit eget område i et tæt samarbejde hen mod målet:

  • At fremme det naturskånsomme kystfiskeri
  • Projektets skal skabe efterspørgsel på fisk, der er fanget naturskånsomt
  • Skabe bedre priser for kystfiskernes fangster
  • Arbejde politisk for bedre rammer for det naturskånsomme kystfiskeri
  • Fremme kommunikationen om FSK og det danske naturskånsomme fiskeri.

FSK har ansat havbiolog Hanne Lyng Winter til at hjælpe med det politiske arbejde, som er en del af dette projekt. Hanne Lyng Winter har arbejdet otte år i Greenpeace, blandt andet med politikker omhandlende fremme af det naturskånsomme fiskeri – både i EU og på nationalt plan. Projektet er ikke formelt sat i gang, men har forventet start 1. februar. I hører mere i næste nyhedsbrev.

FSK har fået ny fast plads i Erhvervsfiskerudvalget

Efter et år på tålt ophold har FSK endelig fået anerkendelse som en spiller i forhandlingerne om dansk fiskeris udvikling. Erhvervsfiskerudvalget er vores mulighed for rådgivning af ministeren i fiskerianliggender og dermed et uhyre vigtigt forum for FSK at være i.

FSK fik en midlertidig plads i udvalget i januar 2015 og deltog i det første møde samme måned. Efter NaturErhvervstyrelsens mening havde FSK ikke en bred nok repræsentation og kunne derfor ikke få en fast plads i udvalget.

FSK har via flere henvendelser til styrelsen samt løbende skrivelser endelig opnået en fast plads, idet NaturErhvervstyrelsen 15. december 2015 kunne meddele os, at de nu mener, at FSK har en bred repræsentation og et bredt sigte, der gør, at foreningen kan tildeles en fast plads i udvalget. I kan læse referaterne fra Erhvervsfiskerudvalgsmøderne ved at trykke her. I er som altid meget velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker, at vi tager en sag op i udvalget.

Besøg af Ministeriet

Inden den formelle optagelse i Erhvervsfiskerudvalget fik FSK i november besøg af departementet fra Miljø- og fødevareministeriet i Vedbæk, altså det ministerium hvorunder NaturErhvervstyrelsen sorterer.

Det var en god dag, hvor FSK præsenterede foreningen og vores mærkesager for otte embedsmænd fra ministeriet. Der var stor spørgelyst og interesse for vores sag, og vi fik skabt nogle gode kontakter.

FSK nu medlem af LIFE

FSK arbejder ikke blot nationalt, men også internationalt. Det sidste sker gennem medlemskab af erhvervsfisker-samarbejdet LIFE.

Mange af de problemer, kystfiskerne står overfor, stammer fra EU-lovgivning. Den katastrofale lukkeperiode i Østersøen er ét eksempel, discardforbuddet et andet. LIFE står for Low Impact Fishers of Europe, og har til formål at give kystfiskere en fælles stemme i EU.

FSK meldte sig officielt ind i lobbyorganisationen LIFE i december 2015, og vi vil løbende koordinere med LIFE og arbejde i fællesskab på tværs af landegrænser for kystfiskernes sag. LIFE har en person til at sidde i Bruxelles. Dermed er kystfiskerne – og nu også FSK – repræsenteret ved en mand i EU.

FSK har søgt midler under EUs Hav- og Fiskerifond

Foruden støtten fra nationale fonde har vi kik på EUs støtteordninger.

Kystfiskeriet har tidligere været nedprioriteret i diverse EU støtteordninger. Dette er lige så stille ved at vende, selvom vi stadig kæmper for at få samme muligheder for adgang til støtte som det øvrige fiskeri.

I november 2015 åbnede puljen for afsætningsfremme, og FSK sendte her to ansøgninger til EU:

  • Én ansøgning går på støtte til at oprette en producentorganisation (PO) for det naturskånsomme kystfiskeri,
  • Den anden er en ansøgning om støtte til af skabe bedre afsætning og merværdi af naturskånsomt fanget fisk.
  • Vi får svar på vores ansøgninger i april.

FSK har indsendt høringssvar

Afsætningsfremme er en ny ordning under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Formålet med ordningen er at yde tilskud til projekter, der kan fremme afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter i Danmark og på eksportmarkedet. Men håndterer NaturErhvervstyrelsen ordningen hensigtsmæssigt i Danmark?

I oktober 2015 indsendte FSK et høringssvar vedrørende udvælgelses- og prioriteringskriterier for tilskudsordningen. Heri argumenterer FSK for, at kriterier og udvælgelsesparametre også skal inddrage projekternes bidrag til sikring af et naturskånsomt og selektivt fiskeri, at forbrugerne får mulighed for at vælge en frisk fisk fanget lokalt, naturskånsomt og selektivt fisket samt at projekterne skaber vækst og arbejdspladser i de danske kystsamfund.

Den 11. januar indsendte vi desuden høringssvar vedrørende det faktum, at NaturErhvervstyrelsen stadig ikke vil åbne for, at man kan søge tilskud til mere selektive garn under puljen om investeringer på fiskerfartøjer.

Den 1. februar åbner puljen for tilskud til redskaber og ombygning af fartøjer

Den 1. februar 2016 åbnes der for at søge tilskud til mere selektive redskaber og ombygning af fartøjer for at håndtere discardforbuddet. Ansøgninger, der kommer ind de første 24 timer, evalueres på lige fod og deler de penge, der er.

Hvis en ansøgning kommer ind efter 1. februar, og der ikke er flere penge, bliver projektet ikke støttet. Derfor er det godt at være hurtig. Der ydes 30R11;50 procent i støtte, typisk 50 procent til kystfiskere.

Poul Tørring vil gerne hjælpe med vejledning og spørgsmål. Han kan kontaktes på pt@aquamind.dk