FSK ønsker i et brev at ændre Fødevareministerens regelforbud

FSK ønsker i et brev at ændre Fødevareministerens regelforbud

I et brev til Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen gør Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) ministeren opmærksom på to forhold vedr. tilskudsordningen til fartøjspuljen.

Garn med større maskestørrelser end de lovlige er de mest selektive fiskerier med mindst bifangst i Danmark. Disse redskaber lader endnu en gang til ikke at komme med på listen over, hvad man kan søge støtte til. Det er vi meget frustrerede over. Det naturskånsomme kystfiskeri har brug for den hjælp, der kan tilføres og derfor er det utroligt vigtigt, at fiskerne kan få hjælp til at skifte garn, når de går i en mere selektiv retning med større maskestørrelser.

Det er offentliggjort i Fiskeritidende at den gamle teknologiliste kommer til at gælde et år mere og det forlyder at det er pga. ministerens regelforbud. Vi er sikre på, at det ikke var Ministerens intention at regelforbud skulle forhindre, at fiskerne kunne søge støtte til flere teknologier.

Derfor vil vi opfordre ministeren til:

  • At sikre at det bliver muligt at søge om støtte til mere selektive garn, eksempelvis garn med større maskestørrelser end den lovpligtige mindste maskestørrelse (skal indføjes i teknologilisten)
  • At sikre at den ny teknologiliste skal bruges i 2016 og ikke udskydes til 2017 pga. et regelforbud, som var tiltænkt helt andre formål.

Venlig hilsen

Formand for ( FSK ) Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – Max Christensen