Forskerne har sat sig et mål: Kunstig reproduktion af ål

Forskerne har sat sig et mål: Kunstig reproduktion af ål

Det er velkendt, at antallet af ål i naturen, er faldet dramatisk de seneste årtier og på den baggrund har flere forskere, nu sat sig for at finde ud af det store uafklarede mysterium omkring den fantastiske Ål, med dens mange og meget forskellige livsstadier.

Sune Riis Sørensen, Postdoc, DTU Aqua synes ålen er et helt fantastisk fisk og han fortrækker voksne ål fra Vandet Sø ved Klitmøller på den jyske vestkyst. Herfra får man de bedste ål til DTU´s reproduktionsanlæg i Hirtshals, hvor man har de mest optimale muligheder for at undersøge og udforske Ålens forskellige livsstadier, som æg og larver.

Forskningen i Ålen er ikke noget nyt fænomen, tværtimod har forskere siden 2005 intensivt forsøgt at få Ålen til at yngle i fangenskab. Selvom Danmark har internationalt ry, når det drejer sig om opdræt af fisk i fangenskab, så er man endnu ikke helt i mål omkring Ålen, fortæller seniorforsker ved DTU Aqua Jonna Tomkiewicz.

Hun fortæller videre, at Ålen har en meget speciel cyklus der, når Ålene er gamle nok, får dem til at svømme ud i havet fra ferskvandsområderne, for derefter at svømme de ca. 6000 kilometer længere mod vest, til Sargassohavet. Hvor de finder en mage og gyder kort efter.

Forskerne har nu istedet efterlignet forholdene omkring Sargassohavet i det store forsøgsanlæg i Hirtshals for at fravriste Ålen sit mysterium. Ved en tro kopi, efterligne forholdene Ålen møder under den lange vandring til gydeområdet. Jonna Tomkiewicz fortæller, at først kommer Ålen i ferskvand, hvorefter der saltes op, således de langsomt vænnes til at være i saltvand. Fuldstændigt som forholdene er ude i naturen, under Ålens naturlige vandring.

Det har givet gode resultater.

Siden 2005 er det lykkes at modne ålen og få mange og sunde larver. Seniorforskeren mener da også at man er kommet et godt stykke vej, efter starten i 2005. Her sagde alle ellers dengang, »Glem det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre,« til i dag, hvor mange mener det kun er et spørgsmål om tid, inden mysteriet er løst.

Kilde: DTU Aqua FiskerForum.dk