Foreløbig dansk forhøjelse af tobiskvoter

Uddeling af ekstra kvoter giver lidt længere frist til tobisfiskeriet

EU-Kommissionen har endnu ikke fastlagt en endelig tobiskvote for fiskeriet i 2010, selv om den skulle have været på plads midt i maj. Derfor krævede Danmarks Fiskeriforening på Erhvervsfiskeriudvalgets møde torsdag, at Fødevareministeriet hæver de foreløbige kvoter, der er tildelt danske fiskere, så der som minimum kan fiskes op til det niveau på 253.000 tons, som den biologiske rådgivning for tobisbestandene fastsætter.

Efter at Fødevareministeriet har fået meddelelse fra EU-Kommissionen om ”forøgelsen” til 253.000 tons, er loftet for fartøjer med IOK fra i dag blevet hævet til 45 procent over den mængde tobis, fartøjerne fra starten er tildelt, men justeret for evt. registrerede overførsler. Men fortsat arbejdes der fra Danmarks Fiskeriforening hårdt på at få den maksimumkvote på 400.000 tons, som de aktuelle bestande af tobis berettiger til.

– Det er godt, at der kommer ekstra mængder af tobis ud til fiskerne, så de kan blive ved med at fiske. Nogle fartøjer har allerede måttet gå i havn, fordi de havde fisket deres oprindelige kvoter, og det er et kæmpeproblem i en kort tobissæson, hvis der skal være ret mange stop i det økonomisk vigtige fiskeri. Men det er vigtigt at få besked hurtigt om en endelig kvote, for med det nuværende fiskeri rækker den forøgede mængde kun til cirka en uge ekstra. Foreløbigt ser det desværre ud til, at forhandlingerne om tobisfiskeriet mellem EU og Norge først kommer i gang den 28. maj, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

Han understreger, at det er helt uforståeligt, hvis der ikke åbnes for den maksimumkvote på 400.000 tons, som EU-fiskeriministrene har sat som ramme for tobisfiskeriet i 2010.
– Vi har i år et forrygende tobisfiskeri. Det er det bedste i flere årtier, og hvis vi ikke kan få maksimumkvoten i år, vil det være svært at tro på, at vi nogensinde opnår den. Tobisfiskeriet er utroligt vigtigt for dansk fiskeri, og forskellen mellem den kvote, vi har lige nu og en kvote på 400.000 tons, er økonomisk set flere hundrede millioner kroner, siger Svend-Erik Andersen.
– Fra Danmarks Fiskeriforening gør vi alt, hvad vi kan for at holde fiskeriet i gang. Vi kan ikke acceptere, at EU-bureaukrati og teoretiske beregningsmetoder bremser et fiskeri, som alle er enige om har en fantastisk sæson netop nu, siger Svend-Erik Andersen.