Forbud mod rationsfiskeri af sperling

Ifølge Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2, nr. 3) er der afsat 10.000 tons sperling til rationsfiskeri. I det omfang der den 15. oktober 2010 er uopfiskede mængder af den del af sperlingekvoten, der er afsat til rationsfiskeri, fordeles restmængden til fartøjer, der disponerer over IOK for sperling.
Ifølge Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2, nr. 3) er der afsat 10.000 tons sperling til rationsfiskeri. I det omfang der den 15. oktober 2010 er uopfiskede mængder af den del af sperlingekvoten, der er afsat til rationsfiskeri, fordeles restmængden til fartøjer, der disponerer over IOK for sperling.

Da Fiskeridirektoratet har konstateret, at de 10.000 tons afsat til rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud imod at lande, fiske og medbringe sperling på rationsvilkår i Nordsøen (EU-zone) samt Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med torsdag den 21. oktober 2010.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. oktober 2010”

Skriv et svar