Fødselsdags-Reception ved TripleNine

Fødselsdags-Reception ved TripleNine

CEO Christian Bisgaard bliver onsdag den 11. juni fejret i TripleNines lokaler i Esbjerg, i anledning af sin 50 års fødselsdag.

De sidste 15 år har han arbejdet i fiskemels- og fiskeolieindustrien. Først som COO hos TripleNine Fish Protein i Esbjerg, dernæst som CEO i samme selskab fra 2010 – en stilling han stadig besidder.

I 2013 var han med til at danne en af Nordens største virksomheder i branchen med domicil i Esbjerg, da TripleNine A/S fusionerede med det norske selskab Vedde AS og dannede TripleNine Group A/S.

Også her bestrider Christian Bisgaard posten som CEO. Gruppen består i dag af 7 selskaber verden over, heriblandt TripleNine Fish Protein i Esbjerg.

Ledelse med fokus på selvstændighed og decentral styring

I den daglige ledelse af begge selskaber har Christian Bisgaard særlig fokus på innovation samt konsolidering – to ting som han mener bedst opnås ved at decentralisere styringen og ledelsen til det enkelte selskab.

Det er magtpåliggende for ham, at det enkelte selskab bevarer sin selvstændighed og føler ejerskab for udførelsen af de daglige opgaver, da det er dér værdierne skabes. Som en naturlig konsekvens heraf lægger han stor vægt på velfungerende rapporterings- og opfølgningssystemer, der skal være med til at sikre et fornuftigt bundlinjeresultat.

Globalt udsyn – med øje for bæredygtighed

Som en af verdens største producenter af fiskemel- og olie, er det vigtigt for Christian Bisgaard, at TripleNine Group A/S til stadighed er en del af den globale udvikling, for derigennem at konsolidere fiskemels- og fiskeoliebranchen generelt gennem f.eks. strategiske virksomhedsopkøb og -sammenlægninger.

Derudover er det en defineret del i koncernens CSR politik, at der anvendes råvarer fra bæredygtigt fiskeri, der opfylder bestemmelserne omkring bæredygtighed fra FAO og ICES. I kombination med at der ønskes produktionsfaciliteter så tæt på de største markeder som muligt, er byggeriet af branchens mest moderne fabrik netop gået i gang i Kina.

Se invitation til reception her…