FN’s søfartsorganisation er begejstret for dansk skibsmeldesystem i Storebælt

FN’s søfartsorganisation er begejstret for dansk skibsmeldesystem i Storebælt

Organisationen fremhæver på det seneste møde i underkomitéen for sejladssikkerhed (NAV 57) meldesystemet BELTREP i Storebælt som banebrydende
Færre administrative byrder for de søfarende og bedre sejladssikkerhed. Det danske skibsmeldesystem, BELTREP, er en populær størrelse i FN’s søfartsorganisation. Skibsmeldesystemet er blevet endnu mere effektivt gennem en række nylige ændringer, som netop har været til vurdering i organisationens underkomité for sejladssikkerhed.

Konklusionen er klar: Underkomitéen er meget begejstret for det danske system og ønsker, at andre lande skal lave lignende skibsmeldesystemer.

”Sejladssikkerheden i danske farvande skal være i top. Vi har mange skibe, der hver eneste dag passerer gennem vores bælter, stræder og sunde, og derfor er det vigtigt, at vi har et overblik, som sikrer høj sikkerhed. At vores skibsmeldesystem for Storebælt bliver fremhævet som noget særligt, er jeg naturligvis stolt over, men jeg er endnu mere tilfreds med, at systemet gør det langt nemmere for de søfarende om bord, der ikke skal bruge tid og kræfter på administrativt bøvl og besvær,” siger Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen.

Systemet bygger på, at skibene automatisk sender information om blandt andet deres position, dybgang og destination gennem det såkaldte AIS-system. Disse informationer bruger de danske myndigheder til at sikre, at skibene sejler sikkert gennem Storebælt. Normalt skal skibene anvende radio for at komme i kontakt med myndighederne og melde de samme ting flere gange, men ved sejlads gennem Storebælt bliver dette nu i vid udstrækning automatiseret, således at navigatøren om bord kan koncentrere sig om at styre skibet uden forstyrrelser.

Som et nyt tiltag vil skibene inden de ankommer til Storebælt kunne sende en email til de danske myndigheder, hvis de har farlig last om bord. Hvis du vil vide mere om systemet og mødet i underkomitéen, kan du kontakte specialkonsulent Carsten Jensen på 39 17 45 58 eller på e-mail cgj@dma.dk