FiskeriTidende anmeldt til pressenævnet

FiskeriTidende anmeldt til pressenævnet

Bølgerne går højt omkring en artikel bragt i FiskeriTidende tirsdag den 4. oktober på deres website, under overskriften »LIFE støtter stor reduktion i Østersøen«.

Udefra set er flere fiskere glade for FiskeriTidende´s skærpet tone overfor forholdene i Østersøen og deres engagement heri, men det skal selvfølgelig ske på en sober og ordentlig måde.

Artiklen i FiskeriTidende er under alle omstændigheder faldet både FSK og LIFE for brystet og trods flere dages korrespondance mellem organisationerne og FiskeriTidende, resulterede det i dag i en anmeldelse til Pressenævnet.

Det er FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og LIFE – den europæiske paraplyorganisation for kystfiskere i EU – der i dag har meldt Fiskeritidende til pressenævnet for brud på god presseskik.

Fiskeritidende har i en artikel påstået, at LIFE bakker op om en reduktion af torskekvoten i den vestlige Østersø med 88 %. Dette er i følge FSK og LIFE ikke korrekt, og Fiskeritidende har intet belæg for påstanden, siger begge organisationer videre.

Fiskeritidende har nægtet at rette i artiklen så den fremstod korrekt.

Fiskeritidende skriver i deres artikel om LIFE at: »Den fælleseuropæiske organisation for kystnære fiskerier har valgt at følge trop med såvel ICES som EU-Kommissionen i forhold til TAC-fastsættelsen for torskefiskeriet i den vestlige Østersø for 2017«

FSK og LIFE anfægter Fiskeritidende´s ordvalget »følge trop«

”Følge trop” betyder: følge efter; følge med eller slutte sig til. Det Fiskeritidende skriver er, at LIFE tilslutter sig EU-kommissionens anbefalinger. Det er ikke korrekt, siger FSK og LIFE, der ikke mener at Fiskeritidende følger god presseskik, som er at bringe korrekt information.

Formande for FSK Max Christensen skriver i den forbindelse, »Det skader vores medlemmer rundt omkring i de lokale havne at LIFE – som vi er medlem af – associeres med kvotereduktioner, der vil tvinge fiskere til at forlade deres erhverv og lægge havne langs hele kysten i den vestlige Østersø øde. Og det skader vores forenings store arbejde for at sikre det danske skånsomme fiskeri for fremtiden«, siger Max Christensen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og kystfisker fra Vedbæk.

LIFE har ydermere både i e-mails til DFPO og på Deres hjemmeside udtrykt at en 88 % reduktion er for meget.

Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, har anbefalet en reduktion af torskekvoten i Østersøen på 88 % i 2017, en reduktion der bakkes op af EU-kommissionen. Afgørelsen om næste års kvote falder den 10. og 11. oktober.