Fiskeriskolens lærere skal undervises i brugen af iPad

Fiskeriskolens lærere skal undervises i brugen af iPad

Fiskeriskolen i Thyborøn har fået bevilget 790.000,00 kroner til et projekt om at udvikle undervisningsmaterialer, hvor brugen af moderne tekniker anvendes, som blandt andet video og pc`er.

Så, i første omgang er det lærerene, der sætter sig til skolebænken, for at tilegne sig den nyeste teknik og viden om den visualiserede pædagogik, der skal gøre indlæringen mere spændende, interessant og lærerig for eleverne.

Det digitale undervisningsmaterialet vil herefter løbende blive opdateret og være et til enhver tid opdateret undervisningsprogram for eleverne.

Fiskeriskolen tror på den visuelle oplevelse til indlæring
Fiskeriskolens grundelever vil få rådighed over en iPads i deres praktikperiode, som skal bruges ude på praktikpladsen. Håbet er, at undervisningsmaterialet og det digitale opslagsværk, er så tilpas spændende og let tilgængeligt, at eleverne også vil benytte sig af dette, når de ikke er på skolen.

Den nyeste teknik og visualiserede pædagogik, skal gøre indlæringen mere spændende

Projektet har til formål at styrke Fiskeriskolen, både i måden at møde de unge på samt gøre undervisningen mere tidssvarende, specielt på teknologifronten.

Skoleprojektet forventes at løbe indtil midten af 2014.