»Fiskeriministeren« hiver ekstra 18 mio. kroner op af lommen

»Fiskeriministeren« hiver ekstra 18 mio. kroner op af lommen

Efter stor interesse for tilskud til at modernisere danske fiskefartøjer, er der nu 18,2 mio. kroner ekstra på vej til fiskerne.

Det tog kun cirka et døgn, da danske fiskere 1. februar i år kunne søge NaturErhvervstyrelsen om penge til at modernisere deres fartøjer. Der var afsat 24,6 mio. kroner, men allerede dagen efter puljen åbnede, måtte den lukke igen, da fiskerne havde søgt for 42,8 mio. kroner.

Men nu er der ekstra penge på vej gennem i Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet i 2016.

»Det er vigtigt, at vi opretholder en moderne og dynamisk fiskerflåde i Danmark. Den store interesse for puljen viser, at fiskerne gerne vil udvikle deres fartøjer, så de er tidssvarende. Derfor har jeg besluttet at prioritere 18,2 mio. kroner ekstra til fartøjsordningen i Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet i 2016,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Pengene kan blandt andet søges til at investere i ny teknologi, som gør det lettere at overholde forbuddet mod at smide små fisk tilbage i havet.

Servicetjek i gang

Ud over at forhøje puljen til fartøjsordningen har Esben Lunde Larsen sat gang i et servicetjek af fiskeriet i Danmark.

»Helt konkret arbejder jeg for, at det bliver lettere at være fisker. Jeg vil gerne sørge for, at erhvervet sikres de bedste muligheder for at tjene penge. Derfor arbejdes der lige nu på højtryk på det servicetjek af fiskeriet, som indgik i landbrugspakken. Servicetjekket af fiskeriet er en af mine vigtigste opgaver i foråret. Jeg har inviteret organisationer og repræsentanter for fiskerierhvervet til et heldagsarrangement den 7. april, så vi i fællesskab kan drøfte væsentlige udfordringer og mulige løsninger,« siger Esben Lunde Larsen.