Fiskeriets bruttoindtjening – 1. halvår 2008


1. halvår viser en tilbagegang i bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 135 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Reduktionen svarer til et fald på 10 %. Den samlede bruttoindtjening var på 1.226 mio. kr. I forhold til sidste år blev de ilandbragte mængder forøget med 10 %.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, eksl. blåmuslinger, var 73 mio. kr. mindre end i fjor. Bruttoindtjeningen var på 916 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 7 %. De tilførte mængder blev forøget med 4 %. Gennemsnitsprisen for konsumlandinger blev reduceret med 11 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 287 mio. kr. svarende til en reduktion på 13 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 17 %, mens gennemsnitsprisen blev reduceret med 26 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter tobis udgjorde 226 mio. kr., hvilket var 11 % højere end sidste år, og de ilandbragte mængder blev forøget med 49 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter brisling blev reduceret med 22 % til 42 mio. kr., mens fiskeriet efter blåhvilling udgjorde 19 mio. kr., hvilket var 71 % mindre end i fjor.

Mængden af ilandbragte torsk var 4 % mindre end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 246 mio. kr., hvilket var på niveau med sidste år. Den gennemsnitlige kilopris steg med 4 % til 17,60 kr./kg. Fra Østersøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 6 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 168 mio. kr., hvilket var 4 % mindre end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 14,78 kr./kg. mod 14,41 kr./kg. sidste år. Fra Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 17 % højere end sidste år, og udgjorde 36 mio. kr. De ilandbragte mængder blev forøget med 12 %, og gennemsnitsprisen steg fra 28,20 kr./kg. sidste år til 29,62 kr./kg. i år. Fra Nordsøen blev bruttoindtjeningen på 43 mio. kr., hvilket var på niveau med sidste år. De ilandbragte mængder udgjorde 1.431 tons, hvilket ligeledes var på niveau med sidste år. Gennemsnitsprisen var på 29,71 kr./kg. mod 29,62 kr./kg. sidste år.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 106 mio. kr. svarende til en reduktion på 13 % i forhold til i fjor. Der var en reduktion i de ilandbragte mængder på 6 %. I fiskeriet efter tunge blev bruttoindtjeningen på 47 mio. kr., hvilket var 8 % mindre end i fjor, og de ilandbragte mængder blev forøget med 15 %. Gennemsnitsprisen blev reduceret med 20 % fra 108,15 kr./kg. til 86,92 kr./kg.

Bruttoindtjeningen ved fiskeriet efter sild blev på 114 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 4 % i forhold til i fjor. Der blev landet 6.000 tons flere sild, svarende til en forøgelse på 14 %. Den gennemsnitlige kilopris faldt fra 2,58 kr./kg. til 2,36 kr./kg. svarende til 9 %.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer var på 110 mio. kr., hvilket var 23 % mindre end sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 11 %, og gennemsnitsprisen blev reduceret fra 78,49 kr./kg. til 67,74 kr./kg. svarende til 14 %.

Høsten af blåmuslinger var 40 % mindre end sidste år, og bruttoindtjeningen blev reduceret med 46 % til 23 mio. kr.

Fiskeriets bruttoindtjening opgjort på regioner udfra fartøjernes registreringsbogstaver viser, at der i perioden var en reduktion i bruttoindtjeningen i Vestjylland på 58 mio. kr. til i alt 463 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 11 % sammenlignet med i fjor. I Nordjylland blev bruttoindtjeningen reduceret med 38 mio. kr. til 459 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 8 %. I Østjylland og Øerne faldt bruttoindtjeningen med 27 mio. kr. svarende til en reduktion på 11 %. Bruttoindtjeningen udgjorde i alt 211 mio. kr. På Bornholm blev bruttoindtjeningen reduceret med 12 mio. kr. til 93 mio. kr., svarende til en reduktion på 12 % i forhold til i fjor. Fratrækkes bruttoindtjeningen ved rejefiskeri i grønlandske farvande var bruttoindtjeningen uændret.

Fiskeriets bruttoindtjening opgjort på farvande viser, at bruttoindtjeningen ved fiskeriet i Nordsøen udgjorde 649 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 3 % i forhold til i fjor. I Skagerrak var der en reduktion på 47 mio. kr. svarende til en reduktion på 18 %. Bruttoindtjeningen udgjorde 212 mio. kr. I Kattegat udgjorde bruttoindtjeningen 68 mio. kr., hvilket var 17 mio. kr. mindre end i fjor, og svarede til en reduktion på 20 %. I Vestlige Østersø var bruttoindtjeningen på 78 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 33 % i forhold til i fjor. I Østlige Østersø var bruttoindtjeningen på 176 mio. kr. mod 182 mio. kr. i fjor, hvilket svarede til en reduktion på 3 %. I Andre farvande faldt bruttoindtjeningen med 59 mio. kr. til 43 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 58 %. Faldet kan henføres til fiskeriet efter blåhvilling og dybvandsrejer.

Trawlernes samlede bruttoindtjening udgjorde 891 mio. kr., hvilket var en reduktion på 111 mio. kr., svarende til et fald på 11 % i forhold til sidste år. Bruttoindtjeningen for not- og kombinationsfartøjerne var på 89 mio. kr., hvilket var 5 mio. kr. mindre end sidste år, og svarede til en reduktion på 5 %. Bruttoindtjeningen for snurrevodsfartøjer var på 74 mio. kr., hvilket var 8 mio. kr. mindre end i fjor, og svarede til en reduktion på 10 %. Den samlede bruttoindtjening for garn/krog fartøjer var på 172 mio. kr., hvilket var en reduktion på 11 mio. kr. i forhold til i fjor, svarende til en reduktion på 6 %.