Fiskeri efter fjæsing i Kattegat


Fra og med mandag den 19. marts 2007 er det forbudt at fiske, medbringe og lande fjæsing fra Kattegat. Eneste undtagelse fra forbuddet er landinger hidrørende fra bundgarnsfiskeri.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006, § 2, jf. bilag 6”