En fisker troede sig udmeldt af Danske Fiskeres Producent Organisation

En fisker troede sig udmeldt af Danske Fiskeres Producent Organisation

En fiskers frustration og vrede over en sag om udmeldelse af den gamle PO ordning, der unødigt var trukket i langdrag, har nu fundet en fredelig løsning, da direktøren for Danmarks Fiskeriforening PO, har været inde over sagen og fået den afsluttet på værdig og fornuftig vis.

Forhistorien er fiskeskipper Reinhardt Schmidt fra Thyborøn og hans bekymring, sidste vinter, over Danske Fiskeres Producent Organisation. Den megen snak om mindsteprisens ophør og usikkerheden om hvornår og hvordan ordningen, hvis den kom tilbage, i givet fald ville se ud og om man overhovedet, som mindre kystfisker, kunne regne med at få hjælp fremadrettet, gjorde udslaget og fik kystfiskeren fra Thyborøn, til at foretage sin udmeldelse den 30. december 2013.

Beslutningen om ikke at være medlem af Danmarks Fiskeriforening, blev taget for mange år siden og begrundelsen herfor, var at Reinhardt ikke mente at Fiskeriforeningen havde bidraget til noget fornuftigt for kystfiskerne. Et svar der kom klart og utvetydigt til FiskerForum, da der blev spurgt indtil årsagen om, hvorfor en fisker med en båd som L10 Havkatten, har valgt at stå udenfor fiskeriforeningens beskyttende vinger.

Trukket på Fiskeauktionens afregning

Så da Reinhardt fornyeligt på sin opgørelse fra Fiskeauktionen kunne se, at der blev trukket til DFPO, var han noget overrasket. Her gik han og troede sig ude af både Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation, men nej.

Udmeldelsen fra Reinhardt var ikke blevet registret på Danmarks Fiskeriforening PO i Taulov og med sammenlægningen af DF og PO her i maj måned, til i ikrafttrædelse med den nye forening 1. juli 2014, krydsede det således Reinhardts henvendelse.

Troede sig udmeldt – men var pludseligt fuldgyldigt medlem af DFPO

Årsagen hertil fik både smilet og vreden frem i fiskeren fra Thyborøn. Det komiske i at man nu pludseligt var medlem af en forening, som man ikke havde interesse fællesskab med og på den anden side en forening, som man aktivt havde meldt sig ud af. Reinhardt Schmidt er af den klare opfattelse, at den indmeldelse der har fundet sted i DFPO, som Po`en har foretaget på hans vegne, ikke er i overensstemmelse med DFPO egne vedtægter §4 stk. 2.

Efter adskillige mails frem og tilbage, hvor Reinhardt Schmidts udmeldelse, i første omgang ikke kunne findes og sidenhen alligevel blev accepteret og godkendt, har været frustrerende. Fiskerens blodtryk blev ikke meget bedre af, at opsigelsesvarslet blev sat til 30. december 2014. I vedtægterne for den nye Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation §7 stk. 2 står der: ”En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31.december.”

I forbindelse med sammenlægningen af DF og PO fik Medlemmer af foreningen i maj måned tilbudt, at hvis man ikke ønskede medlemskab af det nye DFPO, kunne man blive straks-udmeldt til udgangen af juni måned 2014. Efter denne regel er Reinhardt Schmidt med L10 Havkatten nu endeligt ude af DFPO og kan således føle sig fri og fiske videre vest ude for Thyborøn med sin kutter, hvor der pilkes torsk, ind imellem garnene hives.

FiskerForum.com