Fiskekoncernen »Sirena« leverer igen stabilt regnskabsresultat

Fiskekoncernen »Sirena« leverer igen stabilt regnskabsresultat

Fiskerikoncernen med hovedkontor i Gl. Holte, leverer i regnskabsåret igen omsætningstal der er jævnt stigende, målt over de sidste fem år, dog med et årsresultat for 2017 på 12,3 mio, der ligger en smule under de forløbne års.

Sirena´s hovedaktivitet er primært handel med og fabrikation af frossen fisk og skaldyr på fødevaremarkedet. Med en målsætning om at være tæt på kunderne, med produkter af høj kvalitet til tiden, har virksomheden repræsentationer i store dele af verden, Canada, USA, Kina, England, Norge og Rusland.

Virksomheden har efter et travlt regnsskabsår en stabil egenkapital på 146,4 mio og ledelsen forventer at fortsætte den gode udvikling med stabiliseringen af leverandørbasen og styrke samarbejdsaftalerne med kunderne. I det hele taget forventer Sirena at konsolidere deres kerneforretning og at aktiviteten for 2018 vil være på niveau med 2017.

Bestyrelsen betragter regnskabsårets resultat som tilfredsstillende.