Fiskeindustriens interesseorganisationer på vej mod fusion

Alt tyder på, at fiskeindustrien fra 2010 samles om én branche organisation

De to interesseorganisationer, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, og brancheforeningen Dansk Fisk under arbejdsgiverforeningen Dansk Industri, er på vej mod sammenlægning.

I Dansk fisk, er det en enig bestyrelse, der på den ordinære generalforsamling d. 25. Nov. indstiller at Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening pr. 1. januar 2010 samler kræfterne i én forening i DI.

Fra DF&E`s hovedkontor i København, bekræfter daglig leder, Peder Villadsen, at foreningens medlemmer i indeværende uge har modtaget en orientering fra foreningens bestyrelse, samt at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse, samme dag medlemmerne fra Dansk Fisk også mødes.

Dansk Fisk forklarer, at målsætningen er, at den ny forening hæver ambitionsniveauet, får flere ressourcer og når nye resultater såvel på den hjemlige som på den udenlandske bane.

DF & E var gennem årtier en meget slagkraftig brancheorganisation, for godt ti år siden brød en række af de største medlemmer med foreningen og etablerede branche foreningen Dansk Fisk, men nu tegner det atter på til samling.

Dansk Fisk ledes for nuværende af bestyrelsesformand Jens Tellefsen fra Hanstholm. DF&E`s bestyrelsesformand er Peter Bamberger.