Fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer gældende fra den 1. april 2009″

Jf. § 147 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, jf. § 43, stk. 1 og stk. 2, 4) og 7) i Reguleringsbekendtgørelsen, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 146 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeridirek-toratets Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer, og for rødspættefiskerier og laks i Østersøen og Bælterne må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.