Fælles fiskeripolitik med større regional og national indflydelse.

Fælles fiskeripolitik med større regional og national indflydelse.

EU’s fiskeriministre ønskede flere decentrale beslutninger, i forbindelse med kommissionens forslag om handel med fiskekvoter og regionalisering af forvaltningen, på dagens fiskeriministernes møde i Luxembourg i fredags.
Decentrale beslutninger skal være med til at sikre et mere bæredygtigt fiskeri i fremtiden. Det er hovedtanken i det forslag til regionalisering, som Kommissionen har fremlagt. I Rådet var der også bred enighed om regionaliseringen af fiskeriforvaltningen er den rigtige vej til at nå i mål med planerne for et mere bæredygtigt fiskeri.

”Regionalisering af fiskeriet handler om at tage de rigtige beslutninger på de rigtige niveauer og at undgå detailstyring fra Bruxelles. Men samtidigt skal vi sikre ensartede vilkår. Det er der kommet mange konstruktive forslag, og de forslag vil indgå i det fremtidige arbejde”, sagde Rådets formand fødevareminister Mette Gjerskov, der understreger, at det overordnede mål er at sikre et mere bæredygtigt fiskeri.

Et væsentligt punkt i reformen af de fælles fiskeripolitik er at skabe balance mellem fiskerikapaciteten og de faktiske muligheder for at fiske. Som redskab til at nå det mål, har Kommissionen foreslået at indføre en obligatorisk ordning med omsættelige fiskekvoter. Det indebærer, at fiskerne indbyrdes kan handle med deres kvoter.

Dagens debat viste, at flertallet af EU’s fiskeriministre ikke ønsker et obligatorisk system med omsættelige fiskekvoter. Flere udtrykker bekymring for, at handlen med kvoter kan resultere i koncentration af fiskeriet hos få store fiskere til skade for små fiskere, mindre lokale havne og lokalsamfund.

”Det er vigtigt at komme en overkapacitet i fiskeriet til livs, og mere national medbestemmelse kan være fornuftig, hvad enten det handler om handel med fiskekvoter eller andre modeller. Det vigtigste er at finde metoder, der virker. Alle lande skal bidrage til en bæredygtig udvikling”, sagde Mette Gjerskov.

”Danmark har indført et system med omsættelige kvoter. Men jeg er udmærket klar over, at det ikke betyder, at det er løsningen alle vegne.. Hvad der virker et sted, kan måske have modsat effekt et andet sted”, understregede Mette Gjerskov.

Det er det danske formandskabs hensigt at vedtage en generel indstilling på grundforordningen for den fælles fiskeripolitik på Rådets møde i juni.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com