EU Fiskeri: Grønt lys til nye tekniske og bevarelses-mæssige foranstaltninger
En ny tidssvarende juridisk ramme, der fastsætter praksis og betingelser for, hvordan fiskeri-aktiviteter kan udføres i alle EU-farvande, træder snart i kraft. Rådet godkendte i fredags en forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger.

EU Fiskeri: Grønt lys til nye tekniske og bevarelses-mæssige foranstaltninger

En ny tidssvarende juridisk ramme, der fastsætter praksis og betingelser for, hvordan fiskeri-aktiviteter kan udføres i alle EU-farvande, træder snart i kraft. Rådet godkendte i fredags en forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger.

 

De vedtagne foranstaltninger omfatter bl.a. fangst og landing af fiskeressourcer, fiskeredskaber og maskestørrelser, lukkede områder og perioder. De skal mindske fiskeriets indvirkning på marine økosystemer og havmiljøet, men også at bringeforenkling og beslutningstagning tættere på fiskerne og kystsamfundene gennem større regionalisering og en »bottom up«-tilgang.

 

De nye regler, der især omfatter kommercielt fiskeri og, hvis det er relevant, rekreativt fiskeri, vil:

  • øge fiskeredskabers selektivitet.
  • indføre kvantitative indikatorer, der kan bidrage til at reducere uønskede fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, og bifangster af ikke-kommercielle og følsomme marine arter, bl.a. pattedyr som hvaler, delfiner og marsvin, havfugle og havkrybdyr.
  • Fiskeri af sjældne arter såsom visse hajer og rokker bliver forbudt.

 

Forordningen indfører også et totalt forbud mod trawlfiskeri med elektrisk strøm fra 1. juli 2021 med mulighed for, at medlemsstaterne straks kan forbyde eller begrænse denne type fiskeri i deres kystfarvande.

 

Der er ikke desto mindre fastsat en udfasningsperiode, så sektoren kan tilpasse sig.

 

Andre fiskeri-metoder,som f.eks. sprængstoffer, gift, bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, der kan beskadige enhver type koral, bliver forbudt.

 

Forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

 

Tekniske foranstaltninger inden for fiskeriet: Rådet bekræfter aftale med EP (pressemeddelelse, 22.2.2019)

 

Bevarelse af fiskeressourcerne ved hjælp af tekniske foranstaltninger: aftale om Rådets forhandlingsposition (pressemeddelelse, 11.5.2017)

 

Fiskeripolitikside

 

Gå til webstedet