En skibstømrer giver livsværket videre

En skibstømrer giver livsværket videre

Kurt Sørensens Skibs- og Bådebyggeri i Aalbæk overdrages til JOBI GROUP A/S, som fortsætter firmaet og dets traditioner for godt håndværk og personlig service.
Den 28. december 2012 er således den sidste arbejdsdag for både Bente og Kurt Sørensen og i den anledning afholdes reception og brunch på værftets adresse i Aalbæk mellem klokken 10 – 14.

Igennem 27 år har Kurt og Bente Sørensen drevet bådebyggeri i Aalbæk og ved årsskiftet overdrager de deres livsværk til brødrene Jesper og Bjarke Faurholt. Brødrene har familien Sørensen kendt siden de var helt små og specielt Jesper har i nogle år været tilknyttet værkstedet.

Som 15 årig kom Kurt i lære som skibstømrer ved Nippers Bådebyggeri i Skagen, et gammelt og velrenommeret firma der hovedsageligt arbejdede med reparation af fiskefartøjer, herefter blev det til 12 år ved Karstensens Skibsværft ligeledes i Skagen.

Kurt Sørensens ønske om foden på eget ”dæk”, blev en påskedag i 1984 aftalt med den daværende ejer af Aalbæk Værft Olaf Lie og overtagelsesdagen blev sat til den 1. maj 1985.

Herefter gik det slag i slag med ophalinger, reparationer og nybygninger. I årenes løb er det blevet det 21 ombygninger af agerspejl på fiskefartøjer samt 15 sæt af de populære slingrekøl. Syv fartøjer har ligeledes i denne periode fået bygget aluminiums styrehuse på og endelig har værftet leveret to fartøjer i stål, henholdsvis S144 Alice Bech og S386 Jeannie Dennis.

Bådebyggeriet faglighed gik i denne periode også udover landets grænser. Den Svenske Kryssarklub i Göteborg har med sine tre store skoleskibe, der sejler med unge mennesker, hver år fået efterset og repareret skibene. Bekendtskabet har bl. andet resulteret i tilbagevendende rejser til Göteborg hvert efterår. Værftets svende har taget turen til Göteborg 2 – 3 – 4 uger hvert år og arbejdet med vedligeholdelse af de 3 store sejlfartøjer: ATLANTICA, GRATITUDE og GRATIA. Foruden eftersyn af kalfatringen og spigre er der også udskiftet mange meter planker og
dæk på fartøjerne. Alle tre er desværre for store til beddingen i Aalbæk, men der har dog
en enkelt gang været besøg af GRATITUDE i Aalbæk Havn.

Med det gamle skibstømrerhåndværk højt i hævd, har der også været vedligeholdelse af
bevaringsværdige fartøjer snurrevodskutteren ”ALVILDE” der får den store tur i Aalbæk. ALVILDE er bygget på J N Olsens Værft i Frederikshavn i 1897.og har nu tilknytning til Værfts Historisk selskab i Frederikshavn, Den kom heldigvis i hallen inden isen lukkede havn og bedding.

Kurt byggede ”GRENEN” i årene 1981—1983 . Efter tegninger fra den norske konstruktør Colin Archer blev den norske Lodsskjøte bygget. Når den sejler rundt i Limfjorden, er den et yndet mål for mange fotografer, da båden med de gaffelriggede sejl, er et fantastisk flot syn og samtidig et vidnesbyrd på en god og gedigen håndværkertradition.

Selvom Kurt og Bente Sørensen takker af efter mange år på havnen i Aalbæk, vil de stadigvæk være at finde tæt på, da de privat ikke bor langt derfra. Mon ikke også Kurt slå et slag forbi hans gamle værft engang imellem.

FiskerForum.com