En redningsmand fortæller..

En redningsmand fortæller..

I rækken af foredrag arrangeret af Maritim-Viden i vinterhalvåret 2011 og 2012, er der især et foredrag, torsdag den 10. november, der læner sig kraftigt opad en fiskers hverdag og som tiltrækker sig opmærksomhed.
Kystredningstjenesten i Hvide Sande. Havets ”ambulance og kranvogn” i en og samme båd, med et sammentømret team af redningsfolk, der yder den uvurderlige og nødvendige assistance, når der er hjælp behov.

Redningsmand Søren ”Lomme” Larsen, fra Hvide Sande tryllebandt en forsamling med sin levende og engageret fortællinger om en hverdag, der både kan være fyldt med stor alvor, men også levnede tid til en lidt humoristisk tilgang til tingene. På en yderst inspirerende og energifyldt måde, blev vi ført igennem en redningsmands udfordringer.

Nogle oplevelser omkring redningsarbejdet kan på den ene side været meget opløftende og givende og på den anden side kan man komme ud for tilfælde hvor det er svært traumatiserende og sorgfuldt. Situationer man som redningsmand lærer at bearbejde og i fællesskab med andre på stationen, skal drøfte igennem, for ikke at blive alt for berørt af de hændelser, som uafværgeligt vil præge ens sind og humør.

Søren ”Lomme” førte os igennem fra redningsstationens start og igennem hvilke metoder man brugte dengang og med forklaringer om hvorfor disse i nogen tilfælde, helt er blevet afløst af mere moderene løsninger. Ikke fordi disse løsninger var forkerte på tidspunktet, men man har bare fået nye teknologiske muligheder til at forlænge liv med i dag. Som Søren fortæller, når man i gamle dage træk personer opad vandet på båden, stærkt afkølet, pakkede man dem ind i varme tæpper og gav dem lidt varmt at drikke og 10 minutter senere døde de.. i dag – og lidt klogere, er der en procedure for hvorledes man bringer stærkt afkølet folk op af vandet, horisontalt og derefter pakker dem ind i alu folie, for at personen selv kan regenererer varmen. Herved øges overlevelsen betydeligt.

I den mere muntre ende, var der situationen omkring en norsk lystsejler, som helt havde mistet orienteringen på Nordsøen. Forhistorien var at en Hvide Sande trawler kontaktede redningsstationen om at der drev en lystsejler rundt stik vest for Hvide Sande og som havde brug for hjælp. Skipper på lystsejleren var søsyg og hang over roret, kvinden ombord, en lidt yngre af slagsen, var ligeledes søsyg. Efter mange timers sejlads i den stærke østenvind, blev de først indhentet af redningsbåden 64 sømil vest for Jylland, et godt stykke uden for Kystredningstjenestens normale arbejdsområde som er ca. 25 sømil. Da de efter mange timers bugsering ankom til Hvide Sande, trak en stærkt forkommen skipper Søren tilside, og forklarede meget bekymret, at når han næste gang ville komme til Hvide Sande, for at hente båden, ville han være sammen med sin kone, og altså ikke damen fra båden.. tale er sølv, men tavshed er guld…

På et af de mange spørgsmål, som Søren besvarede efterfølgende, var der specielt et, der bragte smilene frem, nemlig om 64 sømil ikke lå langt udenfor, hvad Farvandsvæsnet foreskriver for Kystredningstjenesten aktionsområde? Sørens svar kom prompte og med et grin, ”Farvandsvæsnet er nedlagt” – næste spørgsmål.. da latteren havde lagt sig, kunne Søren fortælle om den lidt prikære situation, Redningsvæsnet havde været i dagene efter den nye Regerings tiltrædelse. Efter kongelig resolution var Farvandsvæsnet nedlagt samme dag og de forskellige dele under, var alle blevet flyttet til andre ministerier. Redningstjenesten fungere i dag under forsvarsministeriet.

Efter et både underholdende og meget lærerigt foredrag, gik man denne lidt mørke torsdag aften i november, fra Fiskeriets Hus med en god fornemmelse og ikke mindst en lyst til at møde op til det næste foredrag torsdag den 1. december. Formanden for Maritim Viden Kresten Gjødesen Larsen fortalte at næste foredrag ville være ”MINE 40 ÅR TIL SØS” med den kvindelige og fhv. telegrafist Marie Finne. Det er helt sikkert et besøg værd.