En række erstatningssager på dagsordenen i IOPC

En række erstatningssager på dagsordenen i IOPC

Søfartsstyrelsen deltog 5.-7. juli i et møde i Den internationale oliefond (IOPC).
På mødet blev de igangværende erstatningssager drøftet, herunder en mulig aftale – en såkaldt global settlement – med parterne i ERIKA-sagen. Endvidere fortsatte man drøftelserne om, hvordan IOPC-fonden skal håndterede de sager, hvor der er mange erstatningskrav for små beløb.

IOPC-fondene er en international erstatningsordning, der har til formål at yde erstatning til dem, der har lidt økonomisk tab som følge af et olieudslip fra et tankskib. Søfartsstyrelsen deltager i møderne i fonden. Det omtalte møde blev afholdt 5.-7. juli 2011 i London.

Næste møde i IOPC-fonden holdes 24.-28. oktober 2011. Det næste møde i arbejdsgruppen holdes i foråret 2012.