DFPO melder klart hus forbi i kvotesagen

DFPO melder klart hus forbi i kvotesagen

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation skriver i en pressemeddelelse, at det kommer ikke som nogen overraskelse, at Rigsrevisionen i rapporten peger på, at der er foregået visse omgåelser i forhold til kvotekoncentration.

DFPO forklarer videre, at dette emne har været flittigt debatteret både i fiskerikredse, i ministeriet og i Erhvervsfiskerudvalget, hvor blandt andet Fiskeriforeningen er repræsenteret.

I Danmarks Fiskeriforening finder man, at de fastsatte kvotekoncentrationslofter er fornuftigt sat, hvis de overholdes. Dette understreges kraftigt af formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Fiskernes organisation har i flere omgange, hvor debatten om kvotekoncentrationerne har været oppe at vende, gentaget foreningens synspunkter. Synspunkter som Danmarks Fiskeriforening fortsat fastholder.

  • Vi ønsker reglerne og intentioner i loven overholdt.
  • Vi ønsker »ejerskab af kvoter« til i opgørelserne også at omfatte det, som man har ”bestemmende indflydelse” over.
  • hvis der er omgåelsesmuligheder skal de lukkes.
  • hvis der er stråmandsvirksomhed og »slipper skippers« i dansk fiskeri skal det stoppes.

På baggrund af Rigsrevisionens beretning om »Kvotekoncentrationen i dansk fiskeri«, peges der på en række mulige omgåelser af loven og dermed strafbare forhold. Hvilket Svend-Erik Andersen DFPO ikke tøver med at opfordre fiskeriministeren til omgående at reagere på.

Rigsrevisionen beretning sætter beklageligvis ikke omfanget af antallet af sager i perspektiv. I beretningen nævnes blot, at der er sket anmeldelser til Politiet for overtrædelse af reglerne. På den baggrund har DFPO opfordret Ministeriet til at melde klart ud, om omfanget og antallet af sager der er politianmeldt.

Fiskeriforeningsformanden peger endvidere på, at medierne har tegnet et fuldstændigt forvrænget billede af fiskerierhvervet, på baggrund af Rigsrevisionens beretning, som har givet det indtryk, at erhvervet fremstår totalt ureguleret. Hvilket absolut ikke er tilfældet, understreger Svend-Erik Andersen med bestemthed, fiskeriet er både reguleret, kontrolleret og underlagt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der i stor stil igen er reguleret efter blandt andet lovgivningen fra EU.

Som konklusion på Rigsrevisionens kvote-rapport, opfordre Danmarks Fiskeriforening den nye fiskeriminister Karen Ellemann til at igangsætte en ekstern analyse af området hurtigst muligt, så der igen kan blive ro om kvotekoncentrationsreglerne, så fiskernes har mulighed for at fortsætte den positive udvikling, der har været i erhvervet de seneste år.

Danmarks Fiskeriforening repræsenterer alle typer fiskeri, og har 743 fartøjer som medlemmer 

Kilde: DKFisk.dk FiskerForum.dk