DFPO konfronterer FSK med påstanden om de spreder Fake News

DFPO konfronterer FSK med påstanden om de spreder Fake News

I en kommentar fra bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) til Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) omkring deres indlæg i Altinget mandag den 29. oktober, hvor man i avisen kunne læse »MSC certificering er stadigvæk ikke for alle fiskere« svarer DFPO nu voldsomt igen, med påstanden om FSK´s formand videregiver Fake News.

Paradoksalt nok falder Formanden for FSK Søren Jacobsens artikel, sammen med, at man på selv samme dag som Altinget.dk bringer historien om Mediernes og politikernes kamp mod Fake News (læs her) bringer FSK´s indlæg.

Det er alligevel faldet DFPO for brystet, og beskyldningerne fra FSK´s side gendrives ét for ét i dagens artikel i selv samme medie Altinget.dk (læs her)

DFPO´s bestyrelse skriver i artiklen, at Søren Jacobsen FSK i sit indlæg åbenbart har følt sig dybt forurettet og det i et sådant omfang, at han havde behov for både at fremføre en umanerlig kraftig kritik mod »embedsværket« og efterfølgende fremsætte adskillige udokumenterede påstande om Danmarks Fiskeriforening.

DFPO understreger i artiklen, at man ikke ønsker at gå ind i en polemik med Søren Jacobsen, men hans indlæg har et sådant omfang af fake news, at det er på plads med en enkelt kommentar eller to.

Danmarks Fiskeriforening er ikke en mindre eksklusiv klub, sådan som Søren Jacobsen har beskrevet Danmarks Fiskeriforening PO, som en klub for de store fartøjer med gode forbindelser i banken og til statsadministrationen.

  • Det er rigtigt, at vi som interesseorganisation på vegne af vores medlemmer forsøger at have gode forbindelser til banker og statsadministration. Ligesom DFPO hver dag også bestræber sig på at have gode forbindelser til fx Folketinget, EU, NGO’ere og fiskeriorganisationer i andre lande m.fl. DFPO vurderer nu engang, at gennem dialog og samarbejde varetager de medlemmernes interesser bedst.

Men at Danmarks Fiskeriforening skulle være en klub for de store fartøjer er ikke korrekt. DFPO er med 700 fartøjsmedlemmer den største fiskeriforening i EU, så det er meget misvisende at antyde, at de er en mindre eksklusiv klub, hvilket Søren Jacobsen også er bekendt med. DFPO´s medlemmer repræsenterer samtidig dansk fiskeri bredt.

DFPO repræsenterer kystfiskere, havfiskere, garnfiskere, trawlfiskere, muslingefiskere, industrifiskere og konsumfiskere i alle størrelser, også med helt små fartøjer. 550 af DFPO´s fartøjsmedlemmer er både mindre end 17 meter, hvilket normalt bruges til at definere et kystfiskerfartøj.

Alle fiskerier kan søge om MSC certificering

Søren Jacobsen skrev ligeledes: »Garnfiskere kan ikke få adgang til MSC-mærket, hvis de er medlemmer af FSK«.

  • det er desværre også en misforståelse. Alle fiskerier kan søge om MSC certificering, både små og store fiskerier verden over har MSC certificering.

Til den oplysning kan knyttes, at det første fiskeri i verden, som blev MSC-certificeret, var et mindre silde-fiskeri i Themsen i UK.

Der er ikke noget, der forhindrer FSK som andre fiskeriforeninger i hele verden at få FSK-medlemmers fiskeri MSC-certificeret eller certificeret med et andet bæredygtighedsmærke.

Det kræver en arbejdsindsats, og det kan måske være afskrækkende, men hidtil har man også kunne opnå tilskud fra fiskeriudviklingsprogrammerne til denne indsats.

Flere udokumenterede påstande

Det er også en mulighed, at man deltager i andre foreningers MSC-certificeringer, og det kan man eksempelvis hos Danmarks Fiskeriforening.

  • Det er heller ikke korrekt, som Søren Jacobsen påstår, at Danmarks Fiskeriforening bruger »MSC-mærket som pressionsmiddel for at afholde fiskere fra at melde sig ind i FSK«. Der er heller ikke nogen, som forhindrer FSK-medlemmer i at drive forretning på samme vilkår, som medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, som Søren Jacobsen også påstår. Der er flere fiskere, som deltager i DFPO´s MSC-certificeringer, og som samtidig er medlem af Danmarks Fiskeriforening og andre foreninger, herunder FSK, eller ikke er medlem hos Danmarks Fiskeriforening overhovedet. Så DFPO er noget forundrede over en sådan udokumenteret påstand.

Sammenholdet i Danmarks Fiskeriforening viser vejen

Dansk fiskeri er relativt homogent i forhold til fiskeriet i de lande, foreningen normalt sammenligner sig med. DFPO har selveje og foreningen har ordentlige arbejdsvilkår og er fx ikke blevet oversvømmet af arbejdskraft fra tredje verdens lande.

En væsentlig årsag til det er, at i dansk fiskeri har man et fællesskab, ikke mindst omkring havnene og man løfter i fællesskab i Danmarks Fiskeri-forening, uanset fartøjsstørrelse og hvilken type fisker man er. I fællesskab har man sikret ordentlige arbejdsvilkår i fiskeriet, sikret en af de allerbedste arbejdsmiljøindsatser, og fælles er der gjort en forbilledlig indsats for at sikre uddannelse og rekruttering i fiskeriet.

Da Danske Fiskeres Producent Organisation (siden Danmarks Fiskeriforening) i 2009 besluttede at arbejde for at få dansk fiskeri bæredygtigheds-certificeret, var det en stor og visionær beslutning, og som krævede en indsats, der skulle løftes i fællesskab. Der var bred opbakning til denne indsats, og DFPO er fortsat taknemmelige for, at det gennem EU fiskeriudviklingsprogrammerne har været muligt at opnå tilskud til denne indsats, som gør at man i dansk fiskeri i dag er verdensmestre i MSC-bæredygtighedscertificering.

MSC-certificering kræver fællesskab

En MSC-certificering af et fiskeri kræver:

  • At bestanden af fisk ikke må være overfisket
  • At fiskeriet ikke må resultere i uoprettelig skade på økosystemet eller havmiljøet
  • At fiskeriet skal være forvaltet effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres.

I 2017 var over 90 pct. af danske fiskeres fangster MSC-certificeret. Men denne status er ikke bare noget, DFPO har fået foræret. Det har både krævet en stor arbejdsindsats og samtidig har medlemmer af Danmarks Fiskeriforening også skulle betale deres andel, ikke mindst til drift og vedligeholdelse af MSC-certificeringen.

I øjeblikket er ca. 500 af de ca. 700 fartøjer i Danmarks Fiskeriforening omfattet af MSC certificeringen. Det er ikke uden forpligtelser for det enkelte fartøj. Tværtimod indebærer det kodeks, man blandt andet skal underskrive og efterleve, at man giver fuldmagt til, at DFPO kan indhente landingstal og VMS-data hos Fiskeristyrelsen til brug for kontroller og årlig opgørelse af regulering af brugergebyr man skal udfylde og aflevere PO-dagbog hvert kvartal med fangstregistreringer mv.

Dialog

Tilbage til Søren Jacobsens tekst i Altinget den 29. oktober, hvor Søren Jacobsen også skrev, at »I FSK har vi forsøgt at løse denne konflikt direkte med Danmarks Fiskeriforening«.

  • Det er desværre heller ikke korrekt. Men hvis FSK faktisk vil mødes, understreger DFPO i artiklen i Altinget.dk, så stiller DFPO gerne op. Som nævnt tror DFPO på samarbejde og dialog.

DFPO hjælper gerne FSK med at sikre, at deres medlemmer også kan deltage i MSC-certificeringer, hvor det er muligt, det kræver bare at FSK kontakter DFPO.

KIlde: Altinget.dk og samtlige i Bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening: Per Skødt Hansen, Thomas Thomsen, Allan Buch, Jesper Juul Larsen, Jens Frich, Kurt S. Madsen, Svend-Erik Andersen, Kim Kær Hansen, Alfred Fisker Hansen, Jan Hansen, Claus Hjørne Pedersen, Niels Kr. Nielsen og John Jakobsen