DFPO Generalforsamling: Godt år for fiskeriet – de fleste steder

DFPO Generalforsamling: Godt år for fiskeriet – de fleste steder

Bemærkningen faldt på Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation´s generalforsamling på Hotel Vejlefjord den 4. maj 2018 under formandens beretningen, hvor Svend-Erik Andersen konstaterede, at 2017 som helhed havde været et godt år – de fleste steder.

De flotte resultater til trods, med en totalomsætningen på 3,44 milliarder kroner sidste år i dansk fiskeri holdt op mod et marginalt bedre resultat på 3,66 milliarder i 2016, måtte Konsum-fiskeriet sidste år notere en mindre tilbagegang, mens 2017 til gengæld havde været et godt og fornuftigt år for industrifiskeriet, med en stor omsætning båret frem af store landinger, dog med væsentligt lavere priser end i 2016.

»På negativ-siden i fiskeriet, halter Østersøen fortsat bagefter, med kvotenedgang og lukkeperioder,« fortsatte Svend-Erik Andersen, der modsat fiskeriet i Kattegat, Skagerak og Nordsøen kunne fortælle, at her ser så det mere fornuftigt ud. Det blev ikke et rekordår i fiskeriet generelt, som man så det i 2016, men ganske tæt på, grundet gode kvoter og tilsvarende gode priser.

Fiskeriets betydning for det danske samfund.

I 2017 udarbejdede Copenhagen Economics en rapport om fiskeriets betydning for samfundet. Og som Svend-Erik Andersen tørt kunne konstaterer, »Vel er det ikke os og vores sektor, som overordnet tegner den danske nationaløkonomi. Men – specielt økonomien i mange lokalområder kan slet ikke undvære fiskerisektoren og de afledte aktiviteter som skabes.«

Der er andre prædatorer der lever af fisk – sæl og skarv

I forårets mange lokale generalforsamlinger under DFPO, har de store spørgsmål omhandlet Sæl og Skarv, samt reguleringen af disse. Specielt sælplagen har nu nået et niveau, hvor fiskeriformanden erkender, at man må forsøge sig ad andre kanaler end blot at gribe fat i én minister, som efterfølgende giver tilladelse til at skyde 40 sæler. Organisationen er efter formandens mening nødt til at lave sæl-alliancer sammen med lokale politikere rundt i Danmark sammen med andre organisationer som lystfiskere og jægerne, for at få gang i bestandsplejen. Muligvis skal man måske også kigge på EU bestemmelserne på området og ændre lidt her og der. Skarven udgør også efter fiskeriformandens menning et kæmpeproblem for fiskeriet. Men her syntes formanden dog, at der her er en større forståelse blandt befoldningen og politikernes side for handling.

Fiskerne selv

Fiskeriet handler som bekendt også om mennesker, rundede formanden af i sin beretning. Gode relationer med et godt arbejdsmiljø og en sikker arbejdsplads, hvor man gennem uddannelse og efteruddannelse sammen med partnere i Fagligt Fælles Forbund (3F) ruster fiskerne bedst muligt til opgaverne. Det hele med baggrund i en overenskomst, som tager sociale hensyn og sikkerhedsmæssigt, med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der igennem ca. 20 år har sikret arbejdsmiljøet for fiskerne. Et erhverv som fiskeriformanden stolt kunne konstaterer, hører til blandt ét af de erhverv i Danmark med det laveste antal ulykker.

Formandens beretning havde også et skulderklap til fiskerne. »Vi er stolte fiskere, hæderlige danske borgere, der udfører et lovligt erhverv, skaffer fantastisk gode fødevarer til forbrugerne, betaler vores skat og viderefører en værdifuld dansk fiskerkultur.« Understregede Svend-Erik Andersen. Dette var samtidig også et udfald mod pressen, der med DR, TV2, Berlingske og Politiken i spidsen, efter formandens mening, i enkelte tilfælde nærmest var indbegrebet af »Fake News«. Som eksempel nævnte Svend-Erik Andersen interviews, hvor han efter optagelserne fik, »Tak, men det kan vi ikke bruge, det passer ikke ind i historien.« »Ryger objektiveteten så ikke og nærmer man sig så ikke også »Fake News«, pointerede formanden videre, og forklarede at han ikke var den eneste der havde haft sådanne oplevelser.

Til slut remsede Svend-Erik Andersen op hvad han mente fiskerne og fiskerierhvervet samt følgere, skal koncentrere sig om i de kommende år.

På det nationale område:

 • Sætte punktum for debatten om kvotekoncentration og få reglerne på plads
 • Stoppe toldning i kvoterne
 • Færdiggøre resurseskat, fiskeafgiftsfond og anvendelsen af midlerne
 • Justere EHFF midlerne i retning af fiskeriet og åbne ordningerne
 • Få gang i sagsbehandlingen på alle områder- kvoteuddeling, tilskud, svar på

  henvendelser

 • Holde fokus på tilpasningerne i den fællesfiskeripolitik
 • Fortsætte det stærke samarbejde om Brexit
 • Få hul på kampen mod sæler og skarv

På det internationale område:

Østersøen:

 • kvoterne på plads, lukkeperioderne væk og åbne muligheden for bedre redskaber

  Nordsøområdet:

 • Fuld opmærksomhed på choke problemerne og villighed til indgriben med kort varsel når choke problemet kommer
 • Få den flerårige plan og kontrolforordningen på plads
 • Droppe forslaget om tekniske regler. Lave et nyt med simple rammer, og lægge det videre arbejde ud regionalt
 • Holde fiskeriets interesser centralt på dagsordenen i Brexit
 • Udarbejde nye rådgivnings-, konsultations- og beslutningsstrukturer til anvendelse i overgangsperioden og efter Brexit

Til slut i beretningen takkede Svend-Erik Andersen for det gode samarbejde og så frem til det videre arbejde i årene fremover.