»Deep Vision« undervandskamera giver uvurderlige fiskedata

»Deep Vision« undervandskamera giver uvurderlige fiskedata

Efterspørgslen og ordretilgangen er stigende, efter det norske selskab »Deep Vision« i mere end 10 år nu har forsket i teknologien undervandskamera med henblik på visuelt indfange billeder samt data på skærmen, om hvilke fiskearter, størrelse og mængder der passèrer ned i trawlposen, uden man som tidligere skulle tage fisken op, for at få samme informationer.

Denne manuelle målemetode med at hente fisken op, er efter »Deep Visions« mening, »so must yesterday«, så i fremtiden vil man i stedet få informationerne på en skærm, hvorfra man kan vurderer de nødvendige data´er, og afgøre om fangsten skal landes eller ikke.

Forskningsfartøjerne var de første til at afprøve systemet, siger forretningsudvikler Helge Hammersland-White fra Deep Vision til den norske netavis Sysla. »Normalt henter et forskningsfartøj fisken op, for at vurdere størrelse, som vægt og længde samt afgøre arten. Nu kan dette gøres nemmere, ved at lade kameraerne gøre arbejdet.

Stereo-billeder

Teknisk foregår affotograferingen ikke med video, men i stedet med to kameraer (stereobilleder) Der hver tager op til ti billeder i sekundet, fra forskellige vinkler. På den måde kan systemet bedre vurdere størrelse på de forskellige arter. man har fravalgt Video, der i dette tilfælde vil være betydeligt mere tidskrævende, når data´erne skal analyseres.

Den nye teknologi med Deep Vision-systemet er i første omgang rettet mod forskning og deres fiskeri, men potientialet er enormt på verdensplan. I år er de første tre rigtige ordre så kommet i bogen, med levering af Deep Vision kameraer til forskningsfartøjer i både Norge og i Syd Korea.

Det hele startede med et Forskningssamarbejde

I opstartsfasen var de første leveranser til forskningsfartøjer, hvilket var helt naturligt, da det var her det hele begyndte. Hele udviklingsarbejdet er sket i et meget tæt samarbejde med Havforskningsinstitutet, med støtte fra Norges Forskningsråd og Innovation Norge.

Næste skridt for Deep Vision bliver udbredelsen af systemet til den kommercielle trawlerflåde og akvakulturbranchen, der også har vist systemet interesse, da man kan spare mange timers arbejde, ved i stedet at vurdere fisken mens de er i havet, fremfor at hive enkelte fisk op til vurdering.

Disse kamerasystemer planlægges, så de vil være til salg allerede fra næste år.