Brandvarm fiskeolie på Esbjerg Havn

Brandvarm fiskeolie på Esbjerg Havn

Det er TVSyd der i deres nyheder, viderbringer oplysningen om en mindre brand i en olietank med fiskeolie, tilhørende TripleNine i Esbjerg.

Falck fik alarmen lidt før fredag middag og var hurtigt på stedet, da man frygtede en større katastrofe, da der i brandområdet lå flere fiskeolietanke på havnen i Esbjerg.

I videoklippet fortæller beredskabschefen fra Esbjerg, at branden hurtigt kom under kontrol, men efterslukning samt nedkøling af tanken og de nærliggende tanke, nok ville strækker sig over resten af eftermiddagen, fredag.

Branden opstod i isoleringen mellem tank og yderbeklædning, så brandfolkenes opgave var udover at slukke branden, også at holde de mere end 50 tons fiskeolie nedkølet, der blev opbevaret i tanke i umiddelbar nærhed af den brandende fiskeolietank.

Se video-indslaget fra TVSyd her