Bilag 6 – I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2012.
I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2012.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2012 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73.

De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

Brisling 3BCD-C 1,78 kr. pr. kg

Brisling 2AC4-C 2,39 kr. pr. kg

Brisling 03A 2,53 kr. pr. kg

Jomfruhummer 3A/BCD 59,71 kr. pr. kg

Jomfruhummer 2AC4-C 42,52 kr. pr. kg

Jomfruhummer 2AB/N 66,96 kr. pr. kg

Dybvandsrejer 3A 47,93 kr. pr. kg

Dybvandsrejer 2AC4-C 70,91 kr. pr. kg

Dybvandsrejer 04-N 68,51 kr. pr. kg

Havtaske 04-N 33,44 kr. pr. kg

Kulmule 2AC4-C 14,60 kr. pr. kg

Kuller 2AC4 9,55 kr. pr. kg

Kuller 3A/BC 8,98 kr. pr. kg

Laks 3BCD- 177,31 kr. pr. stk

Mørksej 2A34. 10,63 kr. pr. kg

Pig-/slethvarre2AC4-C 57,68 kr. pr. kg

Rødspætte 3A S 7,36 kr. pr. kg

Rødspætte 3AN 9,90 kr. pr. kg

Rødspætte 2AC4 9,89 kr. pr. kg

Rødspætte 3BCD-C 7,82 kr. pr. kg

Sild 22/24 4,21 kr. pr. kg

Sild 25/32 3,82 kr. pr. kg

Sperling 2A34 2,40 kr. pr. kg

Tobis 2A3A4 1,83 kr. pr. kg

Tunge 24. 72,04 kr. pr. kg

Tunge 3A/BCD 86,07 kr. pr. kg

Torsk 3AS 18,38 kr. pr. kg

Torsk 3AN 22,05 kr. pr. kg

Torsk 2AC4 23,01 kr. pr. kg

Torsk 22/24 11,18 kr. pr. kg

Torsk 25/32 7,59 kr. pr. kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 28. januar 2013.