Ændringer i havet påvirker flere generationer af alger og vandlopper.

Ændringer i havet påvirker flere generationer af alger og vandlopper.

De globale klimaændringer kan få fatale følger for næste generation af små organismer i havet. For nogen organismer vil det gå godt, mens andre igen må kæmpe ekstremt hårdt for overlevelse.

Med ny teknologi og nye metoder er det nu muligt at forudsige hvordan enkelte organismer i havet kommer til at takle konsekvenserne af klimaændringerne over flere generationer.

Forskerne har studeret encellede organismer, makroalger, hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Den norske forsker Peter Thor ved norsk Polarinstitut, påpeger endvidere, at studiet af små organismer, som alger og vandlopper, der har en kort levetid, har været medvirkende til at man på forholdsvis kort tid, har kunnet se på flere generationer. Blandt èn af observationerne, har været at stress, som følge af klimaforandringer, kan ændre den genetiske sammensætning i næste generation. Men også en ændring, som også giver arterne mulighed for at tilpasse sig klimaændringerne.

Evnen til tilpasning varierer

Men denne evne har en grænse, så hvis en art blir udsat for ekstremt stress, får det konsekvenser. Det giver mindre genetisk mangfoldighed, og arterne klarer ikke at tilpasse sig flere ændringer. Andre arter, man har undersøgt, har modsat en god evne til at tilpasse sig og klare sig relativt godt.

Hovedbudskabet til forskerne vil være, at den evolutionære rolle er vigtig og den bør i fremtiden være bedre integreret i havforskernes modeller, der siger noget om effekterne af miljømæssige forandringer i fremtiden.

Læs »Will life find a way« her. (engelsk)