Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 3.300 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 6.575 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 10.325 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.875 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.750 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 5.625 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 585 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1560 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 1950 kg

Torsk i underområde 25R11;32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 6.250 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 18.725 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 31.200 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 525 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.050 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 1.575 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 7.500 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.950 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.900 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 5.850 kg

Rødspætte i underområde 22R11;32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.950 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.850 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 8.775 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. april 2018”.