Årets første introduktionskursus til fiskebranchen er på vej

Årets første introduktionskursus til fiskebranchen er på vej

Efter de fine resultater af de to første introduktionskurser til fiskeindustrien, der blev gennemført i Hirtshals sidste år, gentager netværket HG2020 og EUC Nord nu successen.

Det næste kursus starter på Nordsøcenteret den 27. februar.

Fiskeindustrien mangler løbende kvalificeret arbejdskraft. Dette var baggrunden for det nye uddannelsesforløb, der blev søsat i foråret 2016. »Resultaterne af de første hold er en succes, da 14 ud af de 20 der gennemførte kurserne, umiddelbart fik job i fiskeindustrien«, fortæller koordinator Stein-Erik Linna fra Hjørring Kommune. Derfor gentager man nu kurset, med et par mindre justeringer baseret på erfaringerne fra de første forløb.

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende introduktion til det at arbejde i fiskeindustrien. Kurset tilrettelægges som en vekseluddannelse med to praktikperioder og varer i alt 5 uger.

Emnerne man kommer ind på er fødevarehygiejne og egenkontrol, håndtering af ensidigt gentaget arbejde, sikker adfærd i en produktionsvirksomhed, elementær håndskæring af fisk og kvalitetsbevidsthed. På denne måde bliver kursisterne klædt på til at tage et arbejde i denne dynamiske branche, og de får en mulighed for at knytte kontakt til mulige arbejdsgivere gennem praktikperioderne.

»En velkvalificeret arbejdsstyrke vil også fremover være et konkurrenceparameter, når en virksomhed vurderer, hvor de skal etablere sig. Dette er derfor også en af de vigtige tanker bag dette kursus«, siger Stein-Erik Linna.

HG2020 er et netværk af alle interessenter i fiskebranchen i Hirtshals, der har til formål at styrke og udvikle fiskerierhvervet. HG2020 har deltagelse af Eksportørforeningen, Fiskeriforeningen, Fiskeauktionen, Hirtshals Havn, Nordsøen Oceanarium & Forskerpark, Hjørring ErhvervsCenter og Hjørring Kommune.

Info-møde og tilmelding

Der holdes et informationsmøde om introduktionskurset torsdag den 2. februar kl. 13.30R11;15.00 på Jobcentret i Hjørring, hvor repræsentanter for fiskeindustrien, EUC Nord og Jobcentret vil fortælle om jobmulighederne i branchen, hvad der forventes af en medarbejder og indholdet i selve kurset.

HUSK – Tilmelding foregår til Jobcentret senest den 01. februar.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Koordinator Stein-Erik Linna, Hjørring Kommune/Jobcentret, tlf. 41 22 60 12 – mail: stein.erik.linna@hjoerring.dk