Dansk Åleekspedition fortsætter i laboratoriet

Dansk Åleekspedition fortsætter i laboratoriet

Prøveoparbejdning og analysearbejdet startede umiddelbart efter, at Dana lagde til i Hirtshals Havn her først på ugen og det videre arbejde fortsætter nu i laboratoriet.

Blandt prøverne, der er taget på den mere end 2 måneder lange tur, er ålelarver og geleplankton, som gopler og halesøpunge, som man ud fra tidligere undersøgelser i området har en teori om kan være ålelarvernes yndlingsbuffet.

Forskningen skal give basal viden om ålen og dens larver

Assisterende togtleder Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, siger:

”Geleplankton er vanskelige at indsamle, fordi de nemt går i stykker i nettene og desuden er svære at konservere. Men vi har haft held med at indsamle geleplankton i netop det område, hvor vi også fandt de yngste ålelarver.”

”Ved at matche DNA-undersøgelser af gele-planktonet med DNA-analyser af indholdet i ålelarvernes maver håber vi endelig at få svar på, hvad de tidlige ålelarver lever af. Den viden er der hårdt brug for i forhold til at få held med at opdrætte ålelarver i akvakultur.”