indgår samarbejdsaftale med sydafrikansk fiskemelsfabrik

Der er netop underskrevet en licensaftale med en fiskemelsfabrik i Sydafrika. Aftalen indebærer bl.a., at TripleNine skal stå for eksportsalget af det sydafrikanske fiskemel.

Men først skal den sydafrikanske fabriks medarbejdere lære at betjene nyt udstyr fra TripleNine’s nu lukkede fabrik i Esbjerg, så der kan produceres fiskemel af en bedre kvalitet, end det er muligt med det udstyr, som fabrikken hidtil har rådet over.

Det er TripleNine’s produktionsdirektør, Christian Bisgaard, der har været i Sydafrika for at underskrive licensaftalen.

– Den sydafrikanske fabrik har indtil nu ikke haft det tekniske udstyr, der skal til for at kunne producere fiskemel i en kvalitet, som vi er vant til herhjemme, forklarer Christian Bisgaard. – Så som en del af aftalen har vi solgt noget af vores udstyr fra fabrikken i Esbjerg til dem. Det drejer sig om en inddamper og en tørrer, som i øjeblikket er ved at blive installeret på den sydafrikanske fabrik.

TripleNine har i tre uger haft to medarbejdere i Sydafrika for at hjælpe med til at installere maskineriet og vise medarbejderne, hvordan det skal betjenes.

– Hidtil har man anvendt flammetørring i produktionen, men med vores udstyr vil man kunne optimere kvaliteten af det færdige produkt, siger Christian Bisgaard.

TripleNine skal stå for eksportsalget

Den sydafrikanske fiskemelsfabrik, der ejes af firmaet Pioneer Fishing, er beliggende ved Atlanterhavskysten 170 km nord for Capetown.

Den modtager normalt ca. 80.000 tons råvarer årligt, som der kommer ca. 16.000 tons fiskemel ud af.

– Så en del af øvelsen går ud på i fællesskab at optimere fabrikkens kapacitetsudnyttelse, så ressourcerne kan udnyttes endnu bedre, siger Christian Bisgaard.

Han oplyser, at fabrikken i Sydafrika hidtil kun har solgt sit mel på det hjemlige marked, men når kvaliteten er blevet hævet, forventes det, at melet kan eksporteres til for eksempel Kina, og det er dette salgsarbejde, som TripleNine skal stå for i fremtiden.

– Faktisk kan Sydafrika også godt eksportere fiskemel til EU, siger Christian Bisgaard, – men det kræver, at produktionsanlægget kan godkendes. Og det regner vi selvfølgelig også med, at det kan, når vi har fået det nye maskineri til at køre, som det skal.

En spændende opgave
Produktionsmester Anders Gorritzen er en af de TripleNine-medarbejdere, der har været i Sydafrika for at hjælpe med til at få udstyret fra TripleNine korrekt installeret, og han skal også af sted igen for at instruere fabrikkens medarbejdere i at betjene det nye udstyr.

– Det er en spændende opgave at få det hele til at fungere i Sydafrika, fortæller Anders Gorritzen. – og når man for alvor kommer i gang med at bruge det nye udstyr, vil det få afgørende betydning for kvaliteten og dermed også for salgsmulighederne.

– En del af fabrikkens råvare stammer fra affald fra en konservesfabrik. Heraf har man hidtil kunnet producere mel med 60% protein. Alene ved anvendelse af den nye tørrer har man kunnet hæve proteinindholdet til ca. 65%, siger Anders Gorritzen.