Torskebestanden i Østersøen er genoprettet


Flere års arbejde med at sikre torsken i Østersøen har nu båret frugt. Bestanden i den østlige del af Østersøen har det nu så godt, at der kan fiskes flere torsk – til glæde for forbrugerne og fiskerne. Og allerede næste år vil torskebestanden i området være helt genoprettet.

De europæiske fiskeriministre har på et møde i Luxembourg netop vedtaget at øge torskekvoten i den østlige Østersø med 15 procent.

– Den forvaltningsplan og de initiativer der er taget for at styrke kontrollen med fiskeriet i Østersøen, har vist sig at fungere godt. Bestanden i den østlige Østersø er i hastig fremmarch og derfor kan vi nu øge kvoterne. Fra 2009 er de biologiske grænser mål fult opnået, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Førstehjælp til silden i Østersøen
Ud over enighed om torsken var der bred enighed om at hjælpe silden i den vestlige Østersøen. Bestanden er nu på et lavt niveau og ministrene var enige om at sikre en positiv for bestanden. Derfor vil kvoten blive nedsat med 39 procent i den vestlige Østersø hele næste år. Reduktionen vil sikre en positiv udvikling for sildebestanden.

På dansk foranledning vil Kommissionen næste år fremlægge en langsigtet forvaltningsplan for at sikre en genopretning af sildebestanden i Østersøen..

FiskerForum – 27. oktober 2008