Merking og sporing av rømt oppdrettslaks

  • Post category:Akvakultur

FHF utlyser forskningsmidler til identifisering og sporing av rømt oppdrettslaks har lenge vært diskutert. Nå lyser forskningsfondet FHF ut inntil 15 millioner kroner til FoU-prosjekter som skal bidra til å finne ut om og hvordan rømt laks kan skilles ut fra villaks med 100 prosent sikkerhet, og om det er mulig å spore denne laksen 100 prosent sikkert tilbake til den som var eier og lokalitet den har rømt fra.

Fortsæt med at læseMerking og sporing av rømt oppdrettslaks

Nyt fra Færøerne uge 25

  • Post category:Nyheder

Store fartøjer ankommet til Færøerne: Franziska ankom mandag morgen til Færøerne. Gigant fartøjer skal fiske den makrel, som det udbrændte Athena havde kvoterettigheder til. Det er rederiet Thor, som har lejet skibet – og på kajerne går der rygter om, at rederiet forhandler om at købe Franziska.

Fortsæt med at læseNyt fra Færøerne uge 25