Prehn indfører trawlforbud i bælthavet og vil nu implementere det med fiskerne

Det er lidt den omvendte verden, når vores fiskeriminister ikke som man burde have gjort, først involvere de berørte parter, i dette tilfælde fiskerne, i en så altafgørende og væsentlig beslutning for deres erhverv og fremtidige virke, at forbyde al trawlfiskeri i bælterne. Men istedet er det aftalt i finanslovsforhandlingerne med partierne til venstre for midten, Et forbud som ingen - som i absolut ingen - havde set komme.

Fortsæt med at læsePrehn indfører trawlforbud i bælthavet og vil nu implementere det med fiskerne

Fiskeri-forbudsområder i norsk zone i Nordsøen er nu trådt i kraft

Norge har fra midten af september 2021 og året ud genindført de lukkeområder for demersalt fiskeri i norsk zone af Nordsøen, der også var i kraft i anden halvdel af 2020. Områderne lukkes for at beskytte små torsk som led i indsatsen for at genoprette torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak.

Fortsæt med at læseFiskeri-forbudsområder i norsk zone i Nordsøen er nu trådt i kraft

Fiskeriministeren bifalder bomtrawl-aftalen mellem hollandske og danske fiskere

I en udsendt pressemeddelelse udtrykker fiskeriminister Rasmus Prehn (S) tilfredshed med, at de landsdækkende fiskeriorganisationer fra henholdsvis Danmark og Holland i går, er blevet enige om at stoppe brugen af kædemåtter i al fiskeri i Skagerrak, og at hollandske bomtrawlere skal holde sig 12 sømil fra den jyske kyst.

Fortsæt med at læseFiskeriministeren bifalder bomtrawl-aftalen mellem hollandske og danske fiskere

Forbud mod kommercielt laksefiskeri for Grønland og Færøerne fortsætter

Forbud mod kommercielt fiskeri efter laks i 12 år i Grønland og på Færøerne, er efter knapt et års intense forhandlinger netop afsluttet med en ny aftale mellem de to nordatlantiske øer og »The Atlantic Salmon Federation« og »The North Atlantic Salmon Fund«. Enigheden omhandler en fortsættelse af det gældende forbud mod kommerciel fangst af laks i yderligere 12 år, helt frem til 2029.

Fortsæt med at læseForbud mod kommercielt laksefiskeri for Grønland og Færøerne fortsætter