DFPO´s svar til Fiskerikajens artikel »Mindre fnidder mere hardcore business«

  • Post category:Fiskeri

Det hele startede med en artikel, hvor DFPO’s formand Svend-Erik Andersen tog til genmæle overfor syv organisationer der fejlagtigt troede, imod eksperters udsagn, at et trawlforbud i Bælthavet, ville redde torsken. Det var efter formandens mening ikke rigtigt og heller ikke vejen frem.

Fortsæt med at læseDFPO´s svar til Fiskerikajens artikel »Mindre fnidder mere hardcore business«

Britisk nedlukning for trawl på Dogger, får alvorlige konsekvenser for danske fiskere

  • Post category:Fiskeri

Den britiske nedlukning af trawlfiskeri i den britiske del af Doggerbanke og dermed for meget vigtige fiskefarvand for danske fiskere, vil ramme dansk fiskeri hårdt, advarer de danske fiskeorganisationer; Danmarks Fiskeriforening DFPO og Danmarks Pelagiske producentorganisation DPPO.

Fortsæt med at læseBritisk nedlukning for trawl på Dogger, får alvorlige konsekvenser for danske fiskere

Ikke alle borgmestre, som de Nordjyske, støtter op om fiskeriet

  • Post category:Fiskeri

I Sønderborg har den socialdemokratisk borgmester Erik Lauritzen (S) og i Aabenraa kommune, den konservativ borgmester Jan Riber Jakobsen (K) skilt sig ud, med en udpegning af forbudszoner for trawlfiskeri og muslingeskrab i deres nærområder, forfattede i et brev til Miljø- og fødevareudvalget (MOF).

Fortsæt med at læseIkke alle borgmestre, som de Nordjyske, støtter op om fiskeriet

Prehn indfører trawlforbud i bælthavet og vil nu implementere det med fiskerne

Det er lidt den omvendte verden, når vores fiskeriminister ikke som man burde have gjort, først involvere de berørte parter, i dette tilfælde fiskerne, i en så altafgørende og væsentlig beslutning for deres erhverv og fremtidige virke, at forbyde al trawlfiskeri i bælterne. Men istedet er det aftalt i finanslovsforhandlingerne med partierne til venstre for midten, Et forbud som ingen - som i absolut ingen - havde set komme.

Fortsæt med at læsePrehn indfører trawlforbud i bælthavet og vil nu implementere det med fiskerne

Fiskeri-forbudsområder i norsk zone i Nordsøen er nu trådt i kraft

Norge har fra midten af september 2021 og året ud genindført de lukkeområder for demersalt fiskeri i norsk zone af Nordsøen, der også var i kraft i anden halvdel af 2020. Områderne lukkes for at beskytte små torsk som led i indsatsen for at genoprette torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak.

Fortsæt med at læseFiskeri-forbudsområder i norsk zone i Nordsøen er nu trådt i kraft

Fiskeriministeren bifalder bomtrawl-aftalen mellem hollandske og danske fiskere

I en udsendt pressemeddelelse udtrykker fiskeriminister Rasmus Prehn (S) tilfredshed med, at de landsdækkende fiskeriorganisationer fra henholdsvis Danmark og Holland i går, er blevet enige om at stoppe brugen af kædemåtter i al fiskeri i Skagerrak, og at hollandske bomtrawlere skal holde sig 12 sømil fra den jyske kyst.

Fortsæt med at læseFiskeriministeren bifalder bomtrawl-aftalen mellem hollandske og danske fiskere